Rodina a manželství

Rodinný svaz akcentuje prevenci rozvodů. Jak jim předejít?

Těžiště práce center pro rodinu spočívá v poskytování podpory, poradenství a zdrojů pro jednotlivce a rodiny, aby jejich vztahy byly kvalitní, založené na respektu a sdílení a všichni členové se mohli rozvíjet a zvládli výzvy, které život přináší. Dlouhodobě se mnoha preventivní programy, které vedou odborní lektoři, snaží posilovat rodičovské i komunikační kompetence a tím mimo jiné zabránit rozpadům rodin. Rozvody přitom podle psychologů pro děti znamenají velmi silné trauma, někdy i jako smrt. 

Dobrá zpráva: Většina touží po stabilním a šťastném manželství. Rodinný svaz má co nabídnout

Více než polovina české populace považuje dle výzkumu RILSA „Stabilita rodiny a porozchodová péče o děti ve veřejném mínění 2020“ za nejlepší pro svůj vlastní život jedno celoživotní manželství. Nesezdané soužití považoval v daném výzkumu za ideál každý desátý dotázaný, informuje RILSA ve své Zprávě o rodině 2023, kterou nedávno představila vládě (ZoR 2023, s. 50). 

Rodinný svaz se připojuje akcemi do Národního týdne manželství

Více než desítkou akcí se připojují naše členská centra do 18. ročníku Národního týdne manželství (NTM), který právě dnes startuje. Smyslem NTM jsou akce, pořady a programy směřované na zkvalitnění a zkrášlení manželského vztahu. Jako letošní motto organizátoři zvolili Kořeny a křídla.

Pohlavní identita, homosexualita i potřeby rodin – Rodinný svaz ČR hledal odpovědi na aktuální témata

Nejistota pohlavní identity a Homosexualita a církev – to byla témata vzdělávání pracovníků center pro rodinu většinou sdružená v Rodinném svazu ČR. V pracovní části účastníci společně vytvořili pracovní list k blížícímu se 16. ročníku Týdne pro rodinu, který si od 13. do 19. května 2024 bude moci vyplnit každý zájemce a posedět nad ním s rodinou.

Štěstí rodiny nejsou osamocené šediny – v pondělí 13. května startuje 16. ročník Týdne pro rodinu

Padesátkou akcí chtějí centra pro rodinu, kraje, organizace, instituce i spolky, upozornit na téma osamělosti jak seniorů, tak mladých. Svou mediální podporu dala akci volnostylařka Adéla Hanzlíčková a záštitu udělil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Děkujeme!

Lékaři a lékařky jsou taktéž obyčejní lidé s právem na osobní a rodinný život

Rodinný svaz podporuje Sekce mladých lékařů ČLK a iniciativu Lékaři jsou jenom lidi https://lekarijsoujenomlidi.com. Odpověděla na schválení novelizace zákoníku práce, která vstoupila v účinnost 1. 10. 2023. Nová podoba zákona umožňuje, aby lékaři mohli legálně pracovat 832 hodin přesčasů. Dosud to byla jen polovina, tedy 416 hodin. Mladí lékaři upozorňují, že to může vést k přepracování či ještě většímu odlivu zdravotníků do zahraničí.

Kurz pro vzdělávání v partnerské komunikaci

Odvrácení stoupajícího počtu krizí mezi manželi, partnery a rodinami vedl mnichovský Ústav pro výzkum a výchovu v komunikační terapii (Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie e. V.) k vyvinutí učebního programu přípravy na manželství a partnerství tzv. EPL (jedná se o něm. zkratka pro kurz). Vedly k tomu především tři potřeby: potřeba správné komunikace, myšlenka na preventivní přípravu, odborné důvody a přezkoušení.  Tento svůj krok vnímá Institut jako jeden z nejvýznamnějších.

Jak připravit zájemce na spokojené vztahy?

Začíná 15. ročník Týdne pro rodinu

Vyhlašovatelem Týdne pro rodinu je Rodinný svaz ČR. Centra pro rodinu už po patnácté pořádají akce pro celé rodiny, jejich členy i jednotlivce. Zapojují se kraje, obce, organizace, instituce, školská zařízení, a další.

Vše na www.tydenprorodinu.cz

Přeshraniční rodinné situace – uznání rodičovství

Stanovisko Rodinného svazu ČR k Návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání rozhodnutí a přijímání veřejných listin ve věcech rodičovství a o vytvoření Evropského osvědčení o rodičovství

Návrh se snaží usnadnit uznání rodičovství, které vzniklo v jiném členském státě, přijetím jednotných pravidel pro stanovení rodičovství, mimo jiné vytvořením nepovinného evropského osvědčení o rodičovství. Chápeme, že v době rostoucí mobility může být na návrh pohlíženo jako na nástroj, který v současné době v EU chybí.

Jako organizace, která se nevěnuje prvořadě právním záležitostem, ale snaží se vidět rodinu jako nezastupitelný faktor udržitelného rozvoje společnosti, nemůžeme nevidět jednostrannou pozornost, která je věnována životní realitě občanů Evropské unie.

Manželství jako statisticky nejstabilnější forma soužití

V podpoře rodiny založené na manželství muže a ženy vidíme jádro a základní smysl veškeré práce. Tedy poskytovat podporu rodinám i jednotlivcům prostřednictvím příležitostí, programů, aktivit, vzdělávání a také formou sdílení a vzájemné podpory.

Maminka.cz

„Rodiny na sebe nemají čas“ říká psycholog Jeroným Klimeš.

Nemám čas”, “To se nedá stihnout”, věty, které v českých domácnostech zaznívají čím dál častěji. Rodiče těžko hledají čas pro své děti i pro sebe navzájem. Na tento stav upozorňuje Rodinný svaz ČR.

https://www.maminka.cz/clanek/rodiny-na-sebe-nemaji-cas-rika-psycholog-jeronym-klimes

Jak to se mnou mluvíš?

Členové Rodinného svazu ČR navštívili v Mnichově Institut für Forschung und Ausbildung. Díky pozvání Dr.Franze Thurmaiera jsme měli možnost nahlédnout do programů pro efektivní partnerskou komunikaci.

Týden pro rodinu 2019 se vydařil

Rodina, jako společenství, které generuje hodnoty. Toto téma zaznělo ve 12. ročníku Týdne pro rodinu mnohokrát. Děkujeme všem, kteří se zapojili! Rodiny tak mohly prožít čas spolu, rodiče zkusili vypočítat, kolik by stálo jejich rodinu, pokud by domácí práce vykonávala agentura. Někteří z nás si třeba uvědomili, jak vzácné jsou chvilky, kdy můžeme dětem ošetřit rozbité koleno a být jim nablízku. O tom, že rodina má cenu jsme mohli slyšet z Českého rozhlasu, přečetli jsme si v MF Dnes, na iROZHLAS, v deníku Metro, Právo, v časopisu Vlasta a ještě mnohem víc.

 

Dopis pro babičku, Dopis pro dědečka

Milí rodiče, milé děti, v současnosti prožíváme jedny z nejnáročnějších dní, které většinu z nás nikdy nepotkaly. Skupina nejstarších a křehkých lidí už nyní zůstává jen doma, může jim chybět dobré slovo a kousek radosti z obyčejné lidské blízkosti. Některé babičky a dědečkové žijí sami, nebo v domovech pro seniory a nemají rodinu, ani příbuzné a je jim smutno. I když je neznáme, tak… napišme Dopis pro babičku nebo Dopis pro dědečka! Jak na to?

13. ročník Týdne pro rodinu je tady

Víte, že „Rodinná pohoda není náhoda”?  Ano, i my, a proto chceme ocenit ty, kteří investují do mezilidských vztahů, pečují o ně, den co den nesou tuto „fušku“ na svých ramenou.

Týden od 8. – 16. května 2021 tak bude krásnou oslavou toho nejcennějšího, co máme – rodiny.

1 2