Kontakt

Základní údaje:

Název: Rodinný svaz ČR z. s.

IČO: 265 36 234
Sídlo: Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava

Číslo účtu: 173 192 805 / 0300
Telefon:  +420 733598575
E-mail: info@rodinnysvaz.cz
Web: www.rodinnysvaz.cz

Právní forma: spolek zapsaný ve Spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, L 15317


Předseda: Jan Zajíček
Místopředseda: Josef Záboj
Místopředsedkyně: PhDr. Ing. Marie Oujezdská

Kontaktní formulář