Kontakt

Základní údaje:

Název: Rodinný svaz z. s.
Sídlo: Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava
IČO: 265 36 234
Telefon: 542 214 865, 733598575
E-mail: info@rodinnysvaz.cz
Web: www.rodinnysvaz.cz
Právní forma: spolek zapsaný ve Spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. L, vl. 8666
Předseda:
Jan Zajíček
Místopředseda:
Josef Záboj
Místopředsedkyně:
PhDr. Ing. Marie Oujezdská

Kontaktní formulář