Kontakt

Základní údaje:

Název: Rodinný svaz z. s.

IČO: 265 36 234
Sídlo: Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava
Číslo účtu: 173 192 805 / 0300
Telefon:  +420 733598575
E-mail: info@rodinnysvaz.cz
Web: www.rodinnysvaz.cz
Právní forma: spolek zapsaný ve Spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. L, vl. 8666
Předseda: Jan Zajíček
Místopředseda: Lubomír Nágl
Místopředsedkyně: PhDr. Ing. Marie Oujezdská

Kontaktní formulář