Rozvojový projekt Asociace center pro rodinu

Realizace 1.10.2016 – 30.9.2018

Projekt je podporován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stručné informace o projektu:

Díky projektu bude možné vylepšit vzhled webových stránek ACER, lépe využívat sociální sítě při kontaktu s lidmi, společně pojmenovat směřování střešní organizace a výrazně podpořit její členská centra. Projekt se zaměří na vzdělávání, profesionalizaci a zkvalitnění práce s cílovými skupinami, včetně fundraisingu a public relations. Díky projektu budou vyškoleni také dva noví mediátoři, jejichž služby jsou velmi účinným nástrojem řešení rodinných a párových krizí a existuje velký převis poptávky nad kapacitou. Součástí projektu budou také čtyři kulaté stoly o rodinné politice, které se uskuteční ve spolupráci s členskými centry a které vytvoří další prostor pro dialog veřejné správy s občany.

Ukončené projekty

Informační leták k projektu ACER

Výstup z projektu ACER

1)Informační_leták RS 

Katalog publikací z projektu ACER

Výstup z projektu ACER

2)Katalog publikací

3 Kulaté stoly

Výstup z projektu ACER

3)Kulaté stoly

Metodika dobrovolnictví

Výstup z projektu ACER

4)Metodika dobrovolnictví

Plán strategického rozvoje

Výstup z projektu ACER

5)Strategický plán

Závěrečná evaluace

Výstup z projektu ACER

6)Závěrečná evaluace