Pohlavní identita, homosexualita i potřeby rodin – Rodinný svaz ČR hledal odpovědi na aktuální témata

Nejistota pohlavní identity a Homosexualita a církev – to byla témata vzdělávání pracovníků center pro rodinu většinou sdružená v Rodinném svazu ČR. V pracovní části účastníci společně vytvořili pracovní list k blížícímu se 16. ročníku Týdne pro rodinu, který si od 13. do 19. května 2024 bude moci vyplnit každý zájemce a posedět nad ním s rodinou.

Letošním mottem Štěstí rodiny nejsou osamocené šediny. Vyhlašovatelem Týdne je Rodinný svaz. Chce poukázat na problematiku zvyšující se izolace především seniorů. Na 25 zástupců center pro rodinu si sdílelo nabídky pro rodiny, seznámilo se s potřebami rodin, které navštěvují programy v centrech pro rodinu a diskutovalo se o stávajícím přístupu Ministerstva práce a sociálních věcí k podpoře práce center pro rodinu.

www.rodinnysvaz.cz

www.tydenprorodinu.cz