Rodinný svaz se připojuje akcemi do Národního týdne manželství

Více než desítkou akcí se připojují naše členská centra do 18. ročníku Národního týdne manželství (NTM), který právě dnes startuje. Smyslem NTM jsou akce, pořady a programy směřované na zkvalitnění a zkrášlení manželského vztahu. Jako letošní motto organizátoři zvolili Kořeny a křídla.

Jsme zvyklí pečovat o tělo, zdraví, stravu, auto, dům, i o ten příslovečný kaktus… a co #péčeovztahy a #relationshipsfirst? Dle zkušeností našich center pro rodinu, které se zaměřují na primární prevenci v oblasti vztahů, o co se nepečuje, uvadá. Proto naše centra pořádají např. :

Celá nabídka viz https://www.tydenmanzelstvi.cz/prehled-udalosti/

Díky organizátorům Národní týden manželství !