Štěstí rodiny nejsou osamocené šediny – v pondělí 13. května startuje 16. ročník Týdne pro rodinu

Padesátkou akcí chtějí centra pro rodinu, kraje, organizace, instituce i spolky, upozornit na téma osamělosti jak seniorů, tak mladých. Svou mediální podporu dala akci volnostylařka Adéla Hanzlíčková a záštitu udělil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Děkujeme!

Jsme osamělí uprostřed bezpočtu virtuálních možností. Jak je to možné? Rezignovali jsme na lidskou blízkost, nebo naopak se bez přátelského setkání, povzbuzení, poplácání po ramenou a dobrého slova nemůžeme obejít? Letošní 16. ročník Týdne pro rodinu chce poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti především seniorů spojené s vyloučením, pádem do izolace až ubližováním si. Jaká je cesta ven?

Vnímáme, že přezaměstnanost je soudobým rysem moderní společnosti. Nedostatek času pro důležité skutečnosti vytváří osamělé, křehké osobnosti, které s rysem nízkého sebevědomí a postradatelnosti, sahají v extrémních případech po ostrých předmětech, kterými by „přehlušili“ vnitřní bolest nedůležitosti.

Podobně jako tíží samota mladé lidi, navzdory přehršli „lajků“, na seniory dopadá nezájem rodiny a vyčlenění ze společnosti, která se jim vzdaluje digitálním tryskem.

Je možné nebýt sám? Čeká mě někde někdo? Stojím (ještě vůbec) za to?

Nabídněme si blízkost, zájem, zvednutí sluchátka a nejlépe celého sebe a zajděme, navštivme nebo zavolejme, podnikněme něco spolu…

Projevme jeden drobný krok k tomu druhému.

Jaké jsou ty naše hřivny a talenty, které můžeme ostatním nabídnout? Propojme se mezigeneračně a buďme si vzájemně darem.

Plakát a pracovní listy ke stažení na www.tydenprorodinu.cz/

Adéla Hanzlíčková – videospot na podporu 16. ročníku TPR.