Štěstí rodiny nejsou osamocené šediny – motto 16. ročníku Týdne pro rodinu

Osamělost uprostřed bezpočtu virtuálních možností. Jak je to možné? Rezignovali jsme na lidskou blízkost, nebo naopak se bez přátelského setkání, povzbuzení, poplácání po ramenou a dobrého slova nemůžeme obejít? Letošní 16. ročník Týdne pro rodinu chce poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti především seniorů spojené s vyloučením, pádem do izolace až ubližováním si. Jaká je cesta ven?

Vnímáme, že přezaměstnanost je soudobým rysem moderní společnosti. Nedostatek času pro důležité skutečnosti vytváří osamělé, křehké osobnosti, které s rysem nízkého sebevědomí a postradatelnosti, sahají v extrémních případech po ostrých předmětech, kterými by „přehlušili“ vnitřní bolest nedůležitosti.

Podobně jako tíží samota mladé lidi, navzdory přehršli „lajků“, na seniory dopadá nezájem rodiny a vyčlenění ze společnosti, která se jim vzdaluje digitalizačním tryskem.

Je možné nebýt sám? Čeká mě někde někdo? Stojím (ještě vůbec) za to?

Nabídněme si blízkost, zájem, zvednutí sluchátka a nejlépe celého sebe a zajděme, navštivme nebo zavolejme, podnikněme něco spolu…

Projevme jeden drobný krok k tomu druhému.

Jaké jsou ty naše hřivny a talenty, které můžeme ostatním nabídnout? Propojme se mezigeneračně a buďme si vzájemně darem.