Rodinný svaz akcentuje prevenci rozvodů. Jak jim předejít?

Těžiště práce center pro rodinu spočívá v poskytování podpory, poradenství a zdrojů pro jednotlivce a rodiny, aby jejich vztahy byly kvalitní, založené na respektu a sdílení a všichni členové se mohli rozvíjet a zvládli výzvy, které život přináší. Dlouhodobě se mnoha preventivní programy, které vedou odborní lektoři, snaží posilovat rodičovské i komunikační kompetence a tím mimo jiné zabránit rozpadům rodin. Rozvody přitom podle psychologů pro děti znamenají velmi silné trauma, někdy i jako smrt. 

Každoročně se dle Českého statistického úřadu se rozvádí kolem 20 tisíc párů a také mnoha dětí. Např. v roce 2021 nezletilé děti byly součástí 61 % rozvádějících se manželství, rozpadu rodiny tedy čelilo 20 444 dětí.  Ačkoli od roku 2010 má počet rozvodů klesající trend, což odráží i snižující se počet uzavřených manželství, o soužití rodičů a stabilní rodinné zázemí přichází další děti. 

Do statistik o rozpadech rodin se totiž dostávají pouze případy, kdy se alespoň jeden z rozcházejících se partnerů rozhodne řešit okolnosti této životní události soudně. O rozcházejících se nesezdaných párech žádné přesné statistické údaje neexistují, částečně se např. objeví mezi výsledky opatrovnických řízení, pokud se rodiče o péči a výživě nezletilých dětí po rozchodu nedohodli, nebo chtěli z nějakého důvodu svoji dohodu soudem potvrdit (Höhne & Paloncyová, 2021; Kuchařová et al., 2020 in ZoR 2023, s. 62).  

Vážné riziko rozchodu či rozvodu během výzkumu (Křečková et al. 2023 in ZoR, s. 57) hrozilo v každé čtvrté rodině s jedním či dvěma dětmi a stále hrozí v 9 % dotazovaných úplných rodin, 21 % rekonstituovaných a 21 vícečetných rodin. Většina párů v potížích se snaží překonat krizi zejména vlastními silami.Silným motivem pro překonání těžkého období jsou obavy z toho, jaký dopad by rozpad rodiny měl na děti, logicky je tento faktor nejsilnější u rodin se třemi a více biologickými dětmi, nebo ekonomickou situaci členů. 

Stále se ukazuje, že odborné služby jsou v případě problémů v rodině zatím využívány jen málo (např. Höhne et al., 2022b; Kuchařová et al., 2020), ať už se jedná o rodinné poradny a poradce, kteří bývají volbou v případě už nastalé krize, či preneventivní programy, které nabízejí centra pro rodinu.

Důvody rozpadu manželství

Přibližně v jedné polovině případů soudy jako příčinu rozpadu manželství uvádějí dlouhodobě obecný „rozdíl povah, názorů a zájmů“, a to jak na straně muže, tak ženy. U návrhu rozvodu, který manželé podávají společně (třetina všech rozvedených manželství v roce 2021), soudy uvádějí právě tuto příčinu. Problematikou se ovšem zabýval výzkum RILSA (2020), který zjistil, že nejčastější důvod rozpadu partnerského vztahu bývá vnímána nevěra či jiný vztah. Na druhém místě se objevuje nedostatek vzájemné pozornosti mezi partnery, odlišné názory a postoje, nemalá vina je přisuzována i různým typům závislosti na návykových látkách či dokonce domácímu násilí.

Podpora stability vztahu 

Předpokladem trvalosti partnerského vztahu je mimo emoční oblast i shoda partnerů v praktických aspektech každodenního společného života. K tomu pomáhají přípravy na manželství, kurzy partnerství a další, které jsme představili v předchozím článku. Ovšem péče o vztah tím by neměla končit. 

O tom, že je potřeba klást důraz pravidelnou komunikaci založenou na respektu, empatii a ochotě najít kompromis, že po svatbě i narození dítěte je nutné trávit společný čas ve dvou a sdílet zážitky, podporovat se navzájem a projevovat uznání za úsilí druhého, referují odborníci v centrech pro rodinu při dalších preventivních programech, např. Manželských večerech. Pomáhají sladit přístup ve výchově dětí, trávení volného času a dokáží podpořit další nezanedbatelnou součást vztahu jakou je prostor zábavu a humor, stejně jako schopnost hledat pomoc, když se objeví závažné problémy. Tyto principy společně tvoří základ pro pečéí o manželství a udržení ho silného a šťastného.

Nabídky center pro rodinu na podporu péče o vztah partnerů a rodičů:

Praha – Kurzy a přednášky · Rodinné centrum (rodinnecentrum.cz)

Brno – Kurzy pro rodiče a nastávající rodiče • CRSP, YMCA Setkání (setkani.org)

Ostrava – Škola rodičovských a rodinných kompetencí – Manželská… (prorodiny.cz)

Olomouc – Pro manžele (dcpr.cz)

Hodonín – Centrum pro vaše vztahy (cprhodonin.cz)Kyjov, Strážnice, Hranice, Prostějov,Uherský Brod a další viz seznam center pro rodinu.