Lékaři a lékařky jsou taktéž obyčejní lidé s právem na osobní a rodinný život

Rodinný svaz podporuje Sekce mladých lékařů ČLK a iniciativu Lékaři jsou jenom lidi https://lekarijsoujenomlidi.com. Odpověděla na schválení novelizace zákoníku práce, která vstoupila v účinnost 1. 10. 2023. Nová podoba zákona umožňuje, aby lékaři mohli legálně pracovat 832 hodin přesčasů. Dosud to byla jen polovina, tedy 416 hodin. Mladí lékaři upozorňují, že to může vést k přepracování či ještě většímu odlivu zdravotníků do zahraničí.

Lékaři a lékařky jsou taktéž obyčejní lidé s právem na osobní a rodinný život a byli to právě oni, který v době covidu odváděli na úkor svého zdraví i rodinného života tu nejpotřebnější práci. Ženy tvoří již 70 % absolventů medicíny a s tak velkým podílem žen ve zdravotnictví se musí dle iniciativy začít měnit podmínky práce v českém zdravotnictví, které budou umožňovat slaďovat pracovní a rodinný život.