Kurz pro vzdělávání v partnerské komunikaci

Odvrácení stoupajícího počtu krizí mezi manželi, partnery a rodinami vedl mnichovský Ústav pro výzkum a výchovu v komunikační terapii (Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie e. V.) k vyvinutí učebního programu přípravy na manželství a partnerství tzv. EPL (jedná se o něm. zkratka pro kurz). Vedly k tomu především tři potřeby: potřeba správné komunikace, myšlenka na preventivní přípravu, odborné důvody a přezkoušení.  Tento svůj krok vnímá Institut jako jeden z nejvýznamnějších.

Jak připravit zájemce na spokojené vztahy?

Praktickým nácvikem komunikace s osobním dohledem lektora se zdá být dobrou a účinnou cestou jak vyladit své komunikační návyky a často i zlozvyky, které brání rozvinutí kvalitních manželských a partnerských vztahů. Kurz může vést jen vyškolený vedoucí a pod jeho řízením se exaktním a závazným návodem dojede k vytčeným cílům. Vedoucí užitím vhodných komunikačních prostředků, směřuje, jak dvojici během rozhovorů ochránit před vzájemně zraňujícím chováním, vytvářejí důvěryhodnou a motivující atmosféru. Vedoucí získávají po svém vyškolení certifikát a jsou pak i nadále kontrolování.       

Jedním z probíraných témat je Řešení problémů – poznat jej, napsat možnosti řešení problému, diskutovat o těchto možnostech, vybrat nejlepší možné řešení (popř. jej sestavit), stanovit kroky k realizaci řešení problému a poté přezkoušet všech pět bodů schématu.

Kurz má systém šesti setkání

Pravidla mluvčího a naslouchajícího, Projevení negativních pocitů, Řešení problémů, Očekávání od manželství/partnerství, Sexualita a erotika, Křesťanské manželství/Hodnoty a víra.

V jejich rámci jsou stanovena pravidla pro mluvčího a naslouchajícího. Mluvčí má hovořit v já-formě, tedy sdělovat vlastní myšlenky a pocity, nenapadá druhého, neobviňuje, nevytýká druhému. Má se vyjadřovat ke konkrétní situaci, nezobecňovat ve smyslu „ty vždycky, ty nikdy“. Třetí zásadou je mluvit o konkrétním chování v určité situaci, nezobecňovat ve smyslu „to je pro tebe typické, jsi neschopný, nudný, laxní…“ Je také třeba zůstat u tématu, neodklánět se a hlídat si, abychom sdělili, co potřebujeme. Poslední zásadou je otevřít se a sdělit pocity, které daná situace ve mně vyvolává.

Výsledky a účinnost dopadu kurzu na páry

Dle vlastního šetření Institutu je rozvodovost párů, které prošly tímto kurzem, čtvrtinová proti německému průměru.

Kontakt a další informace: Mgr. Petra Koňaříková, petra.konarikova@bip.cz