Rodinný svaz ČR je sdružení prorodinných organizací, fyzických osob a dalších subjektů, které hájí zájmy rodiny.
Slider

Naší vizí je společnost, která si cení rodiny a vytváří prostředí, v němž rodina úspěšně naplňuje svoje funkce.

Rodinný svaz bezprostředně pokračuje v činnosti Asociace center pro rodinu

 

Témata

Nejnovější příspěvky

22. 05. 2020
Stát se v době pandemie ještě více opírá o rodiny – rozhovor na Radiu Proglas

Jak dopadá pandemie na vztahy a rodiny? Co nabízejí centra pro rodinu svým klientům? Umějí si české rodiny říkat o to, co potřebují? Nabízíme krátký rozhovor s ředitelkou Národního centra pro rodinu a místopředsedkyní Rodinného svazu Marií Oujezdskou na Radiu Proglas.  Přejeme příjemný poslech.

 

 

21. 05. 2020
Píše babička Darka a dědeček František aneb příležitost nového přátelství

Babičku Darku a dědečka Františka si náhodně vybrala Maruška, žákyně 3.třídy. Nevěděla, komu píše, ale napsala krásný dopis a připojila i obrázek. Patřila tak ke 20 malým dobrovolníkům, kteří se zapojili do iniciativy Dopis pro babičku, dopis pro dědečka. Malá obec Telnice se, v osobě svého starosty, ujala iniciativy Rodinného svazu ČR a Národního centra pro rodinu Dopis pro babičku, aby tak v období pandemie a nemožnosti se setkávat, přinesla osamělým seniorům radost. Co na dopis od neznámé holčičky senioři říkali?

12. 05. 2020
Telnice se zapojila do iniciativy Dopis pro babičku, Dopis pro dědečka

Iniciativa Rodinného svazu ČR – Dopis pro babičku, Dopis pro dědečka inspirovala starostu Telnice Františka Kroutila. Oslovil rodiče a děti ve své obci a ti napsali a nakreslili celkem 170 dopisů a obrázků pro neznámé seniory.

12. 05. 2020
Z nabídky center pro rodinu “face to face”, tak jak je známe…..

Nabídku neustále aktualizujeme…

 

15. 05. 2020
On – line nabídky k podpoře vzájemných vztahů

Členská centra Rodinného svazu, nejčastěji centra pro rodinu, vytvořila online nabídku programů, kterou vám nabízíme: přednášky, praktické náměty pro celou rodinu, nabídku služeb péče o děti, slova odborníků, pozvání k celonárodním akcím, …

Nabídka je neustále doplňována a aktualizována02. 04. 2020
Poradenství

Současná situace umožňuje, aby bylo možno využívat nabídek poradenství, které je poskytováno napříč členskými centry Rodinného svazu ČR.

Nezáleží tedy na místě, kde se služba poskytuje a kde se přijímá.

01. 04. 2020
Dopis pro babičku, Dopis pro dědečka

Milí rodiče, milé děti, v současnosti prožíváme jedny z nejnáročnějších dní, které většinu z nás nikdy nepotkaly. Skupina nejstarších a křehkých lidí už nyní zůstává jen doma, může jim chybět dobré slovo a kousek radosti z obyčejné lidské blízkosti. Některé babičky a dědečkové žijí sami, nebo v domovech pro seniory a nemají rodinu, ani příbuzné a je jim smutno. I když je neznáme, tak… napišme Dopis pro babičku nebo Dopis pro dědečka! Jak na to?

01. 04. 2020
Týdny pro rodinu 2020

Rodinný svaz ČR vyhlašuje TÝDNY PRO RODINU 2020 jako odpověď na koronavirovou pandemii.

S velkým obdivem a vděčností sledujeme již několik týdnů úsilí zdravotníků, záchranářů, pracovníků v sociálních službách, prodavaček, hasičů, vojáků, popelářů ale i řidičů a v neposlední řadě dobrovolníků…

Proč jsme se rozhodli vyhlásit Týdny pro rodinu 2020?

06. 05. 2020
PROČ realizovat rodinnou politiku v krajích, KOMU je určena a JAK ji systematicky rozvíjet

se dozvíte v informačním newsletteru, který vydal Rodinný svaz ČR, u příležitosti nadcházejících podzimních voleb do krajských zastupitelstev.

14. 04. 2020
V pandemii se stát opírá o rodiny

 

Rodinný svaz ČR vydal následující prohlášení  

Hodnota rodiny je tím patrnější, v čím větších problémech stát je. Mezi otázkami udržení zaměstnanosti, ohrožení živnostníků, ochrany nejzranitelnějších a důsledků pro nás i svět, se členové rodiny semknou úžeji a jsou si oporou. V přední linii pomoci rodinám je také Rodinný svaz ČR a jeho členská centra pro rodinu. Bez statečného nasazení není možné překonat současnou krizi, Rodinný svaz a centra pro rodinu jsou vám v tom nablízku.