Rodinný svaz ČR je sdružení prorodinných organizací, fyzických osob a dalších subjektů, které hájí zájmy rodiny.
Slider

Naší vizí je společnost, která si cení rodiny a vytváří prostředí, v němž rodina úspěšně naplňuje svoje funkce.

Rodinný svaz bezprostředně pokračuje v činnosti Asociace center pro rodinu

Témata

Nejnovější příspěvky

02. 04. 2020
Podpora vztahů a nabídka služeb

 

02. 04. 2020
Týdny pro rodinu 2020

Rodinný svaz ČR vyhlašuje TÝDNY PRO RODINU 2020.

jako odpověď na koronavirovou pandemii.

S velkým obdivem a vděčností sledujeme již několik týdnů úsilí zdravotníků, záchranářů, pracovníků v sociálních službách, prodavaček, hasičů, vojáků, popelářů ale i řidičů a v neposlední řadě dobrovolníků…

Proč jsme se rozhodli vyhlásit Týdny pro rodinu 2020?

Nechceme a ani nemůžeme nečinně přihlížet v době, která je zatěžkávací zkouškou pro vztahy v rodině. Snažíme se o užitečně prožitý čas krize. Začali jsme jednat hned.

Jak pracujeme v době pandemie?

Přímá komunikace s lidmi není možná, proto hledáme cesty, jak je kontaktovat na dálku.

Co nabízíme?

Vytvořili jsme nabídku pro rodiny s dětmi, seniory, snoubence, osamělé formou poradenství, e-learningových programů, vzdělávacích a tvořivých aktivit. BUDEME VDĚČNI ZA VAŠE NÁMĚTY A VYSLOVENÁ PŘÁNÍ. Prosíme, pište na info@rodinnysvaz.cz.

Dopis pro babičku – Dopis pro dědečka

Poradenství

Podpora vztahů a nabídka služeb

01. 04. 2020
Dopis pro babičku, Dopis pro dědečka

Milí rodiče, milé děti, v současnosti prožíváme jedny z nejnáročnějších dní, které většinu z nás nikdy nepotkaly. Skupina nejstarších a křehkých lidí už nyní zůstává jen doma, může jim chybět dobré slovo a kousek radosti z obyčejné lidské blízkosti. Některé babičky a dědečkové žijí sami, nebo v domovech pro seniory a nemají rodinu, ani příbuzné a je jim smutno. I když je neznáme, tak… napišme Dopis pro babičku nebo Dopis pro dědečka! Jak na to?

23. 01. 2020
Bilancovali jsme naši práci

Koncem roku bývá dobré ohlédnout se zpět. Pro množství práce někdy zapomínáme poodstoupit, poohlédnout se. Pokud se nám to podaří, býváme překvapeni a mnohdy potěšeni. Právě takový pocit prožíváme a chceme se s vámi o něj podělit.

Počet organizací, které pro rodinný svaz pracují je 38 s více než tisícovkou registrovaných členů.

Do tohoto počtu jsou zahrnuty i nečlenské organizace, které z nejrůznějších administrativních důvodů se oficiálními členy nemohou stát, ač se na naší činnosti bezprostředně podílí. Některé spolky mají celostátní působnost, jiné organizace krajskou, ještě další pak okresní či oblastní. Výrazně více členských center působí na Moravě (zhruba v poměru 3:1).

Organizace obslouží více než 26 500 uživatelů a přes 3 000 rodin. Jednotlivá centra nabízejí podle svých možností 5 – 30 různých druhů aktivit, výjimečně i více.

24. 10. 2019
Valná hromada a priority Rodinného svazu


Ve dnech 22.-23.10. se uskutečnila v Dolanech u Olomouce valná hromada Rodinného svazu ČR.Vedle organizačních záležitostí se jednání soustředilo na dvě současné priority:

– financování činnosti členských center pro rodinu v dotačním titulu Rodina Ministerstva práce sociálních věcí a

– zachování svobody volby délky rodičovské dovolené i po implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1159 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (

25. 09. 2019
Kulatý stůl o činnosti Center pro rodinu

Zástupci Rodinného svazu ČR byli vyzvaní Ministerstvem práce a sociálních věci, aby se dostavili k jednání za účasti vybraných zástupců NNO a odborníků na téma: PŘÍNOS PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ NNO PRO RODINU, SPOLEČNOST I STÁT.

Kulatý stůl se uskuteční 3.10.2019.               O výsledku přineseme informace.

Věříme, že v diskuzi představíme paní ministryni členská centra a jejich práci. Centra pro rodinu pracují s rodinami dlouhodobě, systematicky a odborně.