citát
Nabídka RS
previous arrow
next arrow
 

Naší vizí je společnost, která si cení rodiny a vytváří prostředí, v němž rodina úspěšně naplňuje svoje funkce.

Témata

Nejnovější příspěvky

29. 06. 2023
Kurz pro vzdělávání v partnerské komunikaci

Odvrácení stoupajícího počtu krizí mezi manželi, partnery a rodinami vedl mnichovský Ústav pro výzkum a výchovu v komunikační terapii (Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie e. V.) k vyvinutí učebního programu přípravy na manželství a partnerství tzv. EPL (jedná se o něm. zkratka pro kurz). Vedly k tomu především tři potřeby: potřeba správné komunikace, myšlenka na preventivní přípravu, odborné důvody a přezkoušení.  Tento svůj krok vnímá Institut jako jeden z nejvýznamnějších.

Jak připravit zájemce na spokojené vztahy?

29. 06. 2023
Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky v kontextu situace v České republice

V průběhu realizace projektu podpořeného z Erasmus plus jsme vás informovali o cestě do Berlína, jejímž cílem byla návštěva dvou největších rodinných svazů.

Z těchto pracovních setkání vzešly následující podněty pro českou rodinnou politiku:

28. 06. 2023
Přínosná existence rodinných svazů

Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky

Hájit zájmy rodin, zasazovat o zlepšení jejich životních podmínek, připomínkovat politické volební programy a přinášet vlastní opatření pro spokojený život rodin, to jsou hlavní cíle rodinných svazů. Proč vznikly a jaké cíle sledují dnes?

K občanské společnosti patří zájmová uskupení občanů. Jejich nedílnou součástí jsou i spolky. Nejstarší spolky na podporu zájmů rodin vznikaly od začátku 20. století, tedy v době, kdy život rodin ztěžoval rozvíjející se trh práce industriální společnosti, a tím i rozpad mnoha staletí trvající autonomie rodiny.

26. 06. 2023
Rodiče žalují (Eltern klagen) – znevýhodnění rodin v odvodech na sociální pojištění

Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky

Mezigenerační solidarita umožňuje, aby generace v produktivním věku zajišťovala jak obživu a vzdělání pro nejmladší generaci, tak splácela nejstarší generaci to, co od ní v dětství a mládí přijala. Této vzájemné podpoře se někdy říká i mezigenerační smlouva. Její praktickou podobou je tzv. průběžný systém financování důchodů, díky kterému se do systému dostávají peníze z odvodů sociálního pojištění a proplácí se důchody těm, kteří v době svého profesního života do tohoto systému odváděli ze svých příjmů svoje odvody. Nedá se ovšem říci, že se jedná o stejné peníze, které byly do systému určitou osobou vloženy a které jsou jí v podobě důchodu vypláceny.

26. 06. 2023
Volební právo pro mládež (Jugendwahlrecht)  

Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky

Tento návrh je zatím ve fázi zrodu. Přesto je užitečné mu věnovat pozornost. V České republice zatím nemá obdoby. V roce 2025 bude 22,3 % českých obyvatel starších 65 let a do poloviny století se jejich počet přiblíží k 30 %. To je velmi vlivná voličská základna upřednostňující především vlastní potřeby. Existuje řešení pro mladé rodiny s dětmi?

25. 06. 2023
Zkušenosti z Německa ve vzdělávání žen

Existují v České republice vůbec takové nabídky pro ženy?

Díky projektu Erasmus plus jsme prožili skoro tři dny v mnichovské vzdělávací instituci Frau und Beruf. Krátký přehled o kurzech a službách péče o děti, které nabízí tato organizace, jsme zveřejnili již v předchozím článku. Dnes se zaměříme na cílové skupiny, kterým jsou tyto nabídky určeny, a na společného jmenovatele všech aktivit této organizace.

Jaká je cílová skupina využívající služby organizace Frau und Beruf?