Nabídka RS
seminář 21.11.23

Proběhl seminář s názvem
Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe
.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 21. listopadu 2023

Zveme na seminář s názvem Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 21. listopadu 2023
Přihlašování do úterý 14. listopadu 2023 prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Výstava Co svědčí rodinám ve sněmovně
Výstava Co svědčí rodinám hostovala do 16.11.2023 ve Sněmovně
previous arrow
next arrow
 

Naší vizí je společnost, která si cení rodiny a vytváří prostředí, v němž rodina úspěšně naplňuje svoje funkce.

Témata

Nejnovější příspěvky

23. 11. 2023
Proběhl seminář s názvem Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe

Nové pojetí politiky se seniory namísto pro seniory představili ve Sněmovně na semináři Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe Národní centrum pro rodinu a Rodinný svaz ČR ve spolupráci s Hanns Seidel Stiftung v úterý 21. listopadu 2023.

Novou rolí seniorů je mít odvahu a vůli zapojit se do veřejného života a nabídnout svou životní zkušenost, nadhled a potenciál.

10. 11. 2023
Výstava Co svědčí rodinám hostuje ve Sněmovně – fota z vernisáže

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR hostí výstavu Rodinného svazu ČR. Na devíti představuje do 16. listopadu 2023 v prostorách Dvorany práci center pro rodinu, svých členů. Autorkou velkoformátových fotografií je Lucia Petrůjová. Primární prevencí rozpadu vztahů se centra věnují přes 30 let, a to pořádáním programů, aktivit a služeb určených rodinám, manželům, partnerům, seniorům, mladým i rozvedeným,…

Více v Tiskové zprávě k uveřejnění výstavy

30. 10. 2023
Federace katolických rodinných svazů v Evropě ve své rezoluci připomíná, že rodiny jsou v popředí zájmu o duševní zdraví společnosti

Rodiny by měly být první prioritou každého politického návrhu, a to nikoli na teoretickém základě, ale prostě proto, že připravují budoucnost Evropy. V tomto historickém okamžiku, kdy jsou mnozí znepokojeni směrem, kterým se náš svět ubírá, je třeba uvítat, že Evropská komise žádá členské státy, aby do všech politik začlenily demografické hledisko. Doufáme, že to členské státy uznají a že příští evropští zákonodárci navážou na dosud vykonanou práci,“ reagoval předseda Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE) Vincenzo Bassi na dokument Evropské komise „Demografické změny v Evropě: soubor nástrojů pro činnost“, jak ji o to požádala Evropská rada ve svých závěrech v červnu loňského roku.

17. 10. 2023
Lékaři a lékařky jsou taktéž obyčejní lidé s právem na osobní a rodinný život

Rodinný svaz podporuje Sekce mladých lékařů ČLK a iniciativu Lékaři jsou jenom lidi https://lekarijsoujenomlidi.com. Odpověděla na schválení novelizace zákoníku práce, která vstoupila v účinnost 1. 10. 2023. Nová podoba zákona umožňuje, aby lékaři mohli legálně pracovat 832 hodin přesčasů. Dosud to byla jen polovina, tedy 416 hodin. Mladí lékaři upozorňují, že to může vést k přepracování či ještě většímu odlivu zdravotníků do zahraničí.

Lékaři a lékařky jsou taktéž obyčejní lidé s právem na osobní a rodinný život a byli to právě oni, který v době covidu odváděli na úkor svého zdraví i rodinného života tu nejpotřebnější práci. Ženy tvoří již 70 % absolventů medicíny a s tak velkým podílem žen ve zdravotnictví se musí dle iniciativy začít měnit podmínky práce v českém zdravotnictví, které budou umožňovat slaďovat pracovní a rodinný život.  

29. 06. 2023
Kurz pro vzdělávání v partnerské komunikaci

Odvrácení stoupajícího počtu krizí mezi manželi, partnery a rodinami vedl mnichovský Ústav pro výzkum a výchovu v komunikační terapii (Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie e. V.) k vyvinutí učebního programu přípravy na manželství a partnerství tzv. EPL (jedná se o něm. zkratka pro kurz). Vedly k tomu především tři potřeby: potřeba správné komunikace, myšlenka na preventivní přípravu, odborné důvody a přezkoušení.  Tento svůj krok vnímá Institut jako jeden z nejvýznamnějších.

Jak připravit zájemce na spokojené vztahy?

29. 06. 2023
Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky v kontextu situace v České republice

V průběhu realizace projektu podpořeného z Erasmus plus jsme vás informovali o cestě do Berlína, jejímž cílem byla návštěva dvou největších rodinných svazů.

Z těchto pracovních setkání vzešly následující podněty pro českou rodinnou politiku: