Přeshraniční rodinné situace – uznání rodičovství

Stanovisko Rodinného svazu ČR k Návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání rozhodnutí a přijímání veřejných listin ve věcech rodičovství a o vytvoření Evropského osvědčení o rodičovství

Návrh se snaží usnadnit uznání rodičovství, které vzniklo v jiném členském státě, přijetím jednotných pravidel pro stanovení rodičovství, mimo jiné vytvořením nepovinného evropského osvědčení o rodičovství. Chápeme, že v době rostoucí mobility může být na návrh pohlíženo jako na nástroj, který v současné době v EU chybí.

Jako organizace, která se nevěnuje prvořadě právním záležitostem, ale snaží se vidět rodinu jako nezastupitelný faktor udržitelného rozvoje společnosti, nemůžeme nevidět jednostrannou pozornost, která je věnována životní realitě občanů Evropské unie.

Předkládaný návrh má zjednodušit řešení neregulérních situací v životě dětí, do kterých se tyto děti dostávají jednak nedostatečným fungováním primární rodiny, jednak tím, že byla dopředu vyvinuta snaha upozadit biologické rodičovství před sociálním rodičovstvím.

Upozorňujeme, že tyto skutečnosti považujeme za velmi závažné pro život a zdárný vývoj nové generace a vyzýváme nejen Evropskou komisi, ale i národní státy, aby věnovaly mnohem větší pozornost důležitosti biologického rodičovství a předcházení patologiím ve vztazích matek a otců těchto dětí. PŘÍČINY NEREGULÉRNÍCH SITUACÍ NIKDO NEŘEŠÍ.

Evropská komise – tisková zpráva
Přeshraniční rodinné situace – uznání rodičovství