Dobrá zpráva: Většina touží po stabilním a šťastném manželství. Rodinný svaz má co nabídnout

Více než polovina české populace považuje dle výzkumu RILSA „Stabilita rodiny a porozchodová péče o děti ve veřejném mínění 2020“ za nejlepší pro svůj vlastní život jedno celoživotní manželství. Nesezdané soužití považoval v daném výzkumu za ideál každý desátý dotázaný, informuje RILSA ve své Zprávě o rodině 2023, kterou nedávno představila vládě (ZoR 2023, s. 50). 

Od roku 2022 pak můžeme pozorovat opětovný nárůst a určitou kompenzaci „pandemického“ útlumu sňatečnosti mj. v důsledku covidových restrikcí, které omezovali počet shromážděných osob. V evropském srovnání lze Českou republiku zařadit k zemím se spíše nižším věkem při uzavírání prvního manželství (u žen 30,3 let, u mužů 32,6 let), podobně jako například sousední Slovensko či Maďarsko, uvádí také Zpráva.

Pouze třetina české veřejnosti ovšem považuje za hlavní důvod uzavření sňatku narození dítěte. Instituce manželství je asociována spíše s ekonomickými výhodami a právní jistotou, zmiňován bývá i jeho kladný vliv na zdraví.

Manželství má ovšem pro lidi smysl hlavně, pokud je vztah mezi partnery kvalitní. Co pro to může jedinec udělat? Jak pozná, že vztah má tento potenciál a bude se tímto směrem vyvíjet? Právě v tomto ohledu mohou pomoci programy center pro rodinu nabízející možnost vzájemného poznávání. Může poskytnout prostor pro otevřenou komunikaci a reflexi o hodnotách, cílech, očekáváních a obavách obou partnerů. Na základě zkušenosti pracovníků center to vede k hlubšímu porozumění sobě navzájem, např. při diskusi o tématech o plánování financí, způsobech rozhodování, zvládání stresu, apod. Účastníci programů si také osvojují různé nástroje pro řešení případných budoucích problémů a trénují se v komunikačních dovednostech, které mají za cíl zvládnout případné konflikty, využitelné nejen v manželství.

Součástí této nabídky programů center pro rodinu je Kurz partnerství v Brně, Škola partnerství v Olomouci a Ostravě, nebo Přípravy na manželství v Praze a dalších místech. Centrum v Hodoníně nabízí na toto téma semináře a přednášky. Celkově vzato, příprava na tento životní krok může hrát klíčovou roli při budování kvalitního a šťastného manželství tím, že pomáhá páru lépe porozumět sobě navzájem a vybudovat základy k stabilnímu soužití, v kterém se oba budou vzájemně obohacovat a pečovat o sebe navzájem.