Kdo jsme, čemu věříme a kam směřujeme

Rodinný svaz ČR je sdružení prorodinných organizací, fyzických osob a dalších subjektů, které hájí zájmy rodiny v ČR.

Rodinný svaz ČR chce vyjadřovat podporu hodnotám, které jsou pro jeho členy významné, ochotu a připravenost pracovat a usilovat ve prospěch rodin, a nabízet podporu a porozumění těm, kdo chtějí spolupracovat.

Naší vizí je taková společnost, která si cení rodiny, a která vytváří prostředí, v němž rodina úspěšně naplňuje svoje funkce.

Naším ideálem je rodina založená na manželství muže a ženy. Máme mnoho důvodů k přesvědčení, že takové rodinné soužití má naději na vyšší stabilitu a vytvoření podmínek, v nichž se dobře daří dětem i dospělým. Ceníme si každého lidského usilování, které vede k vytvoření stabilního a bezpečného zázemí pro růst, zrání i stárnutí.

Naplňování této vize je pro nás spojeno s respektem k člověku, radostí ze spolupráce, oceňováním angažovanosti a ochoty a snahou, aby všechno naše usilování bylo srozumitelné, vstřícné a otevřené. Vítáme každého, kdo přichází s ochotou tuto naši vizi naplňovat.

Členství

Členy Rodinného svazu ČR jsou centra pro rodinu a další prorodinné subjekty, pracující v oblasti pastorace rodin, primární prevence, poskytující rodinám sociální služby nebo pověřené výkonem SPOD. Členy Rodinného svazu ČR se mohou stát i fyzické osoby, lidé, kteří se ztotožňují s myšlenkami a posláním Rodinného svazu ČR.

Rodinný svaz ČR chce svých cílů dosahovat zejména prostřednictvím:

  • prosazováním a propagací hodnot, které souvisejí s rodinou
  • koordinací činnosti jednotlivých členů tak, aby se mohli co nejúčinněji angažovat v oblasti rodinné politiky a rodinného života
  • podporou rozvoje prorodinného klimatu ve společnosti
  • dialogu se státními orgány v otázkách rodinné politiky
  • podpory programů pro děti, mládež a rodiny
  • podpory programů pro manžele, rodiče a seniory
  • podpory dalších programů naplňujících poslání spolku
  • zajištění informační služby svým členům
  • poskytováním vzdělávání.

Členský příspěvek pro fyzické osoby je dobrovolný, potvrzení pro daňový odpočet bude vystaveno na vyžádání.

Členský příspěvek pro právnické osoby se stanovuje na min. částku 1000,- Kč ročně.

Výše členských příspěvků schválil výbor Rodinného svazu ČR dne 17. 10. 2017.

 

Výroční zpráva ACER 2017

více info zde

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva RS 18