Rozvoj prorodiných služeb Rodinného svazu ČR z.s.

Rozvoj prorodiných služeb Rodinného svazu ČR z.s. je název projektu Rodinného svazu podpořený v rámci dotačního titulu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí.

Cílem projektu je:

1/ zkvalitnit poskytované služby v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání,

2/ zkvalitnit poskytované služby v oblasti partnerských/manželských vztahů

3/ zkvalitnit poskytované služby v oblasti rodičovských kompetencí při zacházení s kyberprostorem ve výchově dětí.

Projekt podpoří lektorské vzdělávání v rámci edukačních setkání členských center Rodinného svazu a vznik dvou metodik – manuálů:

Metodika pro práci se ženami

Cílem metodiky je poskytnout materiály pro setkání se ženami formou besed nebo vzdělávacích aktivit zpracováním 5 témat formou pracovního a metodického listu.

Přehled témat:

   • Jak si udržet zdravé sebevědomí
   • Kdo jsem
   • Co chci a jak toho dosáhnout
   • Slučitelnost rodiny a zaměstnání ve firemní kultuře
   • Komunikuji s okolím o mých potřebách

Metodika pro mladé páry

Cílem metodiky je popsat šíři kompetencí, které jsou nezbytné pro partnerské/manželské vztahy. Jejich prohlubování je nejúčinnější prevencí nestability vztahů v rodině. Mnichovský institut pro komunikační terapii například zjistil, že za 25 let trvání práce s páry, vykazovaly páry prošlé tréninkem komunikačních dovedností více než osminásobně nižší rozvodovost než páry, které žádným výcvikem neprošly.

Metodika se soustředí zejména na následující kompetence:

   • Komunikace a zvládání konfliktů
   • Psychologické rozdíly
   • Hospodaření v rodině
   • Vztahy s rodiči mladého páru