Rodinná politika

Známe pravidla volejbalu, i/y ve slovech, ale co pravidla pro vztahy?

Náš podnět k probíhající veřejné konzultaci RVP (Rámcově vzdělávací program)

Zůstávají na „mamahotelech“ déle než dřív. Nezdraví, neděkují, neznají sousedy. Bojí se „uvázat“, založit rodinu, a vlastně neví, proč by děti měli mít. Umějí ale pracovat z mnoha míst světa, dbají na zdravější život a šmahem založí úspěšnou firmu.

Konzumismus, ekologie i ochrana rodiny.

V Brně zasedala Federace katolických rodinných svazů (FAFCE) 

Po dvaceti letech hostilo Brno ve dnech 14. – 16. května 2024 setkání představitelů rodinných svazů z celé Evropy. Vedle výměny zkušeností členských zemí se soustředilo na integrální ekologii jako jedno z hlavních témat voleb do Evropského parlamentu.

Soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2024 vyhlášena

Do 10. května 2024 se mohou obce z České republiky přihlásit do soutěže Obec přátelská rodině, jejímž spoluvyhlašovatelem je Rodinný svaz ČR. Aktivity, programy, akce, kurzy zaměřené na manželské/partnerské vztahy, zlepšení komunitního života, života rodin úplných i neúplných, seniorů v obci i ve vlastním prostředí a mnohé další jsou těmi, které se mohou ucházet o finanční bonus.

Vítáme Sousedské dětské skupiny. Kde ale visí otazníky?

Česko nabídne od ledna příštího roku novou službu předškolní péče – Sousedská dětská skupina (SDS). Rodinný svaz ČR (RS) a Národní centrum pro rodinu (NCR) pozvaly ke kulatému stolu v Poslanecké sněmovně představitelku organizace, která mentoruje realizátorky této formy předškolního vzdělávání ze sousedního Bavorska.

Pohlavní identita, homosexualita i potřeby rodin – Rodinný svaz ČR hledal odpovědi na aktuální témata

Nejistota pohlavní identity a Homosexualita a církev – to byla témata vzdělávání pracovníků center pro rodinu většinou sdružená v Rodinném svazu ČR. V pracovní části účastníci společně vytvořili pracovní list k blížícímu se 16. ročníku Týdne pro rodinu, který si od 13. do 19. května 2024 bude moci vyplnit každý zájemce a posedět nad ním s rodinou.

Úsporný balíček se dotýká rodin relativně minimálně

S novým rokem začal v Česku platit konsolidační balíček, který má ozdravit státní finance. Opět se ukazuje, jak velký význam pro fungování státu, mají stabilní rodiny, kdy fungující rodina přináší své zemi prosperitu. Dopad by neměl být devastující. 

Služby center pro rodinu budou přístupné většímu okruhu lidí

Centra pro rodinu v olomouckém a zlínském kraji se v těchto měsících soustředí na zvyšování kompetencí pro získání ekonomické stability a zároveň na přípravu nabídky svých programů širší veřejnosti.

Zástupci Rodinného svazu poděkovali ve Vídni odcházejícímu prezidentovi Katolického rodinného svazu

Spravedlnost, rovnost a láska k lidem, Bohu a k církvi – to charakteristika Alfreda Trendla, který dnes uzavřel 12leté působení v čele rakouského Katolického rodinného svazu. Novým prezidentem se stal Peter Meder, který ocenil jeho zásluhu o význam role otcovství ve společnosti.

FAFCE ve své rezoluci připomíná, že rodiny jsou v popředí zájmu o duševní zdraví společnosti

Rodiny by měly být první prioritou každého politického návrhu, a to nikoli na teoretickém základě, ale prostě proto, že připravují budoucnost Evropy. V tomto historickém okamžiku, kdy jsou mnozí znepokojeni směrem, kterým se náš svět ubírá, je třeba uvítat, že Evropská komise žádá členské státy, aby do všech politik začlenily demografické hledisko. Doufáme, že to členské státy uznají a že příští evropští zákonodárci navážou na dosud vykonanou práci,“ reagoval předseda Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE) Vincenzo Bassi na dokument Evropské komise „Demografické změny v Evropě: soubor nástrojů pro činnost“, jak ji o to požádala Evropská rada ve svých závěrech v červnu loňského roku.

Proběhl seminář s názvem Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe

Nové pojetí politiky se seniory namísto pro seniory představili ve Sněmovně na semináři Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe Národní centrum pro rodinu a Rodinný svaz ČR ve spolupráci s Hanns Seidel Stiftung v úterý 21. listopadu 2023.

Novou rolí seniorů je mít odvahu a vůli zapojit se do veřejného života a nabídnout svou životní zkušenost, nadhled a potenciál.

Přínosná existence rodinných svazů

Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky

Hájit zájmy rodin, zasazovat o zlepšení jejich životních podmínek, připomínkovat politické volební programy a přinášet vlastní opatření pro spokojený život rodin, to jsou hlavní cíle rodinných svazů. Proč vznikly a jaké cíle sledují dnes?

K občanské společnosti patří zájmová uskupení občanů. Jejich nedílnou součástí jsou i spolky. Nejstarší spolky na podporu zájmů rodin vznikaly od začátku 20. století, tedy v době, kdy život rodin ztěžoval rozvíjející se trh práce industriální společnosti, a tím i rozpad mnoha staletí trvající autonomie rodiny.

Rodiče žalují (Eltern klagen) – znevýhodnění rodin v odvodech na sociální pojištění

Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky

Mezigenerační solidarita umožňuje, aby generace v produktivním věku zajišťovala jak obživu a vzdělání pro nejmladší generaci, tak splácela nejstarší generaci to, co od ní v dětství a mládí přijala. Této vzájemné podpoře se někdy říká i mezigenerační smlouva. Její praktickou podobou je tzv. průběžný systém financování důchodů, díky kterému se do systému dostávají peníze z odvodů sociálního pojištění a proplácí se důchody těm, kteří v době svého profesního života do tohoto systému odváděli ze svých příjmů svoje odvody. Nedá se ovšem říci, že se jedná o stejné peníze, které byly do systému určitou osobou vloženy a které jsou jí v podobě důchodu vypláceny.

Volební právo pro mládež (Jugendwahlrecht)  

Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky

Tento návrh je zatím ve fázi zrodu. Přesto je užitečné mu věnovat pozornost. V České republice zatím nemá obdoby. V roce 2025 bude 22,3 % českých obyvatel starších 65 let a do poloviny století se jejich počet přiblíží k 30 %. To je velmi vlivná voličská základna upřednostňující především vlastní potřeby. Existuje řešení pro mladé rodiny s dětmi?

Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky v kontextu situace v České republice

V průběhu realizace projektu podpořeného z Erasmus plus jsme vás informovali o cestě do Berlína, jejímž cílem byla návštěva dvou největších rodinných svazů.

Z těchto pracovních setkání vzešly následující podněty pro českou rodinnou politiku:

Už se těším na důchod… pohledem rakouské platformy Senior4success 

Když vám někdo řekne tuto větu, umíte si hned vybavit, co to znamená? A přesto při takovém sdělení zakýváme většinou souhlasně hlavou, aniž bychom se zeptali, na co se vlastně dotyčný či dotyčná těší a už vůbec nás málokdy napadne, co bude celé dny dělat.

1 2 3 4