Rodinná politika

Přínosná existence rodinných svazů

Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky

Hájit zájmy rodin, zasazovat o zlepšení jejich životních podmínek, připomínkovat politické volební programy a přinášet vlastní opatření pro spokojený život rodin, to jsou hlavní cíle rodinných svazů. Proč vznikly a jaké cíle sledují dnes?

K občanské společnosti patří zájmová uskupení občanů. Jejich nedílnou součástí jsou i spolky. Nejstarší spolky na podporu zájmů rodin vznikaly od začátku 20. století, tedy v době, kdy život rodin ztěžoval rozvíjející se trh práce industriální společnosti, a tím i rozpad mnoha staletí trvající autonomie rodiny.

Rodiče žalují (Eltern klagen) – znevýhodnění rodin v odvodech na sociální pojištění

Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky

Mezigenerační solidarita umožňuje, aby generace v produktivním věku zajišťovala jak obživu a vzdělání pro nejmladší generaci, tak splácela nejstarší generaci to, co od ní v dětství a mládí přijala. Této vzájemné podpoře se někdy říká i mezigenerační smlouva. Její praktickou podobou je tzv. průběžný systém financování důchodů, díky kterému se do systému dostávají peníze z odvodů sociálního pojištění a proplácí se důchody těm, kteří v době svého profesního života do tohoto systému odváděli ze svých příjmů svoje odvody. Nedá se ovšem říci, že se jedná o stejné peníze, které byly do systému určitou osobou vloženy a které jsou jí v podobě důchodu vypláceny.

Volební právo pro mládež (Jugendwahlrecht)  

Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky

Tento návrh je zatím ve fázi zrodu. Přesto je užitečné mu věnovat pozornost. V České republice zatím nemá obdoby. V roce 2025 bude 22,3 % českých obyvatel starších 65 let a do poloviny století se jejich počet přiblíží k 30 %. To je velmi vlivná voličská základna upřednostňující především vlastní potřeby. Existuje řešení pro mladé rodiny s dětmi?

Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky v kontextu situace v České republice

V průběhu realizace projektu podpořeného z Erasmus plus jsme vás informovali o cestě do Berlína, jejímž cílem byla návštěva dvou největších rodinných svazů.

Z těchto pracovních setkání vzešly následující podněty pro českou rodinnou politiku:

Už se těším na důchod… pohledem rakouské platformy Senior4success 

Když vám někdo řekne tuto větu, umíte si hned vybavit, co to znamená? A přesto při takovém sdělení zakýváme většinou souhlasně hlavou, aniž bychom se zeptali, na co se vlastně dotyčný či dotyčná těší a už vůbec nás málokdy napadne, co bude celé dny dělat.

Rodinám v Olomouckém a Ústeckém kraji se bude žít lépe

– 

–          Jejich první obce usilují o certifikát v rámci Auditu familyfriendlycommunity

Červenka, Hlubočky, Hrabová, Hranice, Litovel, Pavlovice u Přerova, Rouské, Velká Bystřice, Zábřeh, Zdětín, to je první desítka obcí, které za zapojily do Auditu familyfriendlycommunity v Olomouckém kraji. Taktéž v Ústeckém začínají Chabařovice, Chomutov, Hrobce a Kadaň. Oba kraje se tak, po prvním Jihomoravském, staly dalšími nositeli licence Auditu familyfriendlycommunity.

Konsolidační balíček – vidíme tak černě, jak sami chceme

Marie Oujezdská

Nutná vládní opatření v podobě Konsolidačního balíčku jsou, jak se zdá, červeným hadrem. Odhady jeho skutečného dopadu jsou ale nejisté. Z pohledu rodin je mnohem výraznějším protirodinným opatřením velké zadlužení státu. Česko tak nenabízí dostatek stabilního prostředí pro zakládání rodin.

Evropské příklady dobré praxe ve vzdělávání Rodinného svazu ČR – projekt Erasmus+Mobilita: Stínování ve vzdělávací organizaci pro ženy Mnichov

Zástupci Rodinného se ve dnech 20. – 22. března 2023 zúčastnili stínování v organizaci Frau und Beruf  (FuB) v Mnichově, která se zaměřuje na vzdělávání žen, zvyšování jejich možností na trhu práce a rekvalifikací a poskytuje zázemí službám Denní matky (Tagesmutter).

18.4. 2023 – XXII. mezinárodní konference o rodinné politice na téma Rodinná politika a přípravy na stárnutí (nejen) mladé generace

Letošní ročník mezinárodních konferencí byl pokračováním loňského ročníku, který jsme věnovali novému pojetí rodinné politiky „se seniory“ , místo obvyklého konceptu „pro seniory“.

Tentokrát jsme se zamýšleli nad novou optikou rodinné politiky, která by byla schopna využít narůstající převahu občanů starší generace vůči mladým a současně by byla schopna lépe odpovídat na současné výzvy: rozpady rodin a potřeby trhu práce.

Prorodinné klima v Německu – inspirace a sdílení zkušeností s Rodinným svazem ČR v rámci projektu Erasmus+

Zástupci Rodinného svazu ČR navštívili dva rodinné svazy v Berlíně. Byly jimi  Familienbund der Katholiken a Deutscher Familienverband (DFV). České delegáty zajímala primární prevence, sociální dávky pro rodiny, formy a kvalita předškolní péče, vedení diskuse s politiky, vzdělávání k dlouhodobým vztahům. Stranou nezůstaly ani zkrácené úvazky, volební právo mladistvých, daně a bonusy pro rodiny, úloha seniorů ve společnosti.

Přeshraniční rodinné situace – uznání rodičovství

Stanovisko Rodinného svazu ČR k Návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání rozhodnutí a přijímání veřejných listin ve věcech rodičovství a o vytvoření Evropského osvědčení o rodičovství

Návrh se snaží usnadnit uznání rodičovství, které vzniklo v jiném členském státě, přijetím jednotných pravidel pro stanovení rodičovství, mimo jiné vytvořením nepovinného evropského osvědčení o rodičovství. Chápeme, že v době rostoucí mobility může být na návrh pohlíženo jako na nástroj, který v současné době v EU chybí.

Jako organizace, která se nevěnuje prvořadě právním záležitostem, ale snaží se vidět rodinu jako nezastupitelný faktor udržitelného rozvoje společnosti, nemůžeme nevidět jednostrannou pozornost, která je věnována životní realitě občanů Evropské unie.

Rozvojový projekt Asociace center pro rodinu

Rozvojový projekt Asociace center pro rodinu

Realizace 1.10.2016 – 30.9.2018

Projekt je podporován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stručné informace o projektu:

Díky projektu bude možné vylepšit vzhled webových stránek ACER, lépe využívat sociální sítě při kontaktu s lidmi, společně pojmenovat směřování střešní organizace a výrazně podpořit její členská centra. Projekt se zaměří na vzdělávání, profesionalizaci a zkvalitnění práce s cílovými skupinami, včetně fundraisingu a public relations. Díky projektu budou vyškoleni také dva noví mediátoři, jejichž služby jsou velmi účinným nástrojem řešení rodinných a párových krizí a existuje velký převis poptávky nad kapacitou. Součástí projektu budou také čtyři kulaté stoly o rodinné politice, které se uskuteční ve spolupráci s členskými centry a které vytvoří další prostor pro dialog veřejné správy s občany.

 

Výstup z projektu ACER

 

S čím zápasí současná rodina v České republice?

České ženy odpracují v průměru o jednu směnu týdně více než ženy ve Skandinávii, Francii nebo Německu, celkově se řadíme k zemím s vysokým týdenním počtem odpracovaných hodin.

Rodiny nežijí, jak by si přály

S Francouzem ANTOINEM RENARDEM, prezidentem Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE), jsme hovořili o tom, jak se daří prosazovat rodinná témata ve veřejné debatě, ale také o blížícím se setkání rodin v Dublinu nebo o tom, jak se v dnešní společnosti daří vztahům, životu a lásce.http://www.katyd.cz/clanky/rozhovory/rodiny-neziji-jak-by-si-praly.html

Hlavní co rodina potřebuje je důvěra

bylo závěrečné poselství konference konané  v Bruselu, 6. listopadu 2018 u příležitosti letošního Roku kulturního dědictví s názvem Rodina: ekosystém pro kulturní život v Evropě. Této konference se zúčastnili i zástupci Rodinného svazu ČR, paní Marie Oujezdská a pan Jan zajíček.

1 2 3