Osvětové materiály ke stažení pro práci členských center Rodinného svazu ČR

Osvětové materiály vznikly za finanční podpory MPSV v rámci Dotačního titulu rodina 2022

Rodinný svaz ČR v roce 2022 nabídl prostřednictvím projektu svým členům metodickou a edukační podporu, která přispěje ke zkvalitnění poskytované služby v oblasti:

  • prohlubování kompetencí pro partnerský/manželský život a prevenci rozpadu rodiny
  • inovaci stávající služby podporující mezigenerační přenos a vztahy mezi rodiči a dětmi (rodičovské kompetence)
  • pomocí osvěty nabídl téma slučitelnosti rodiny a zaměstnání a úkoly seniorů v rodině

Kurz o komunikaci, která je cestou k vzájemnému porozumění a lepším vztahům.

Je zaměřen především na vztahovou komunikaci a seberozvoj s velkým přesahem i do profesní a společenské oblasti života.

Koncepčně je vystavěn na sebepoznání, objevování vlastní jedinečné komunikační výbavy, odhalování nefunkčních vzorců a návyků.

Přináší postupné pochopení a nácvik komunikace, která je efektivní nejen tady a teď, ale především dlouhodobě v podobě trvale dobrých vztahů.

Pro vedení kurzu této metodiky je nutné proškolení lektorů u autorek metodiky Mgr. Valérii Šmýrové a Marie Varechové.