Proběhla odborná debata o využití bavorských zkušeností pro naše dětské sousedské skupiny

Dne 7. 6. 2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se uskutečnila přeshraniční výměna zkušeností s neinstitucionální formou nerodičovské péče o děti.

V České republice je v současné době možno využít nabídek mateřských škol nebo dětských skupin. Za stávajícího nedostatku míst v mateřských školách se určitě nejedná o konkurenční vztah mezi oběma formami nerodičovské péče o děti. A přesto by současní provozovatelé dětských skupin potřebovali některé z možností, které jsou vyhrazeny jen mateřským školám. I když je v tomto ohledu stále co vylepšovat, Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje zavedení tzv. sousedské dětské skupiny, která se inspirovala na německé denní matce/otci.

Bylo proto velmi přínosné, že na kulatý stůl zavítala předsedkyně Zemského svazu Kindertagespflege paní Rosa Hochschwarzer, aby odpovídala na otázky dotýkající se zřizování služby sousedské dětské skupiny. Opět nejde o konkurenční nabídku k oběma výše uvedeným formám služeb, ale o rozšíření spektra a tím o možnost lépe uspokojovat potřeby rodin.

Čím je tato služba specifická: nabízí dítěti pobyt v rodinném prostředí pečujícího s dalšími, maximálně třemi dětmi. Protože tuto službu může poskytovat fyzická, nikoli právnická, osoba, jak je tomu u mateřských škol a dětských skupin, může být nabídka vytvářena velmi flexibilně s minimálními finančními náklady. Nabídne využití potenciálu těch, kteří rádi pečují o děti a mohou nabídnout místo ve své rodině i dalším dětem. Je zřejmé, že jde o trochu jiný způsob uvažování, pro který je rodinné prostředí stejně vhodné pro poskytování služby péče jako prostředí ve veřejném prostoru. Tento přístup vyžaduje ovšem určitou regulaci – kontrolu péče, vzdělávání, a především doprovázení pečující osoby. A právě o těchto důležitých podrobnostech se debatovalo. Přítomnost zástupkyně MPSV, předsedkyně Stálé komise pro rodinu, referentek pro rodinu krajů s dlouholetou tradicí rodinné politiky a zástupkyň střešních prorodinných organizací dává naději, že setkání výrazně ovlivní i nabídku v ČR.

Kulatý stůl se konal díky laskavé podpoře Hanns Seidel Stiftung. Byly využity zkušenosti Rodinného svazu ČR, kterého je Národní centrum pro rodinu členem, získané v mobilitě projektu Evropské příklady dobré praxe ve vzdělávání Rodinného svazu ČR – Erasmus +.

Nabízíme přednesený příspěvek

Foto: Milan Mottl

Pozvánka na ke kulatému stolu konaného 7.6.202