Týdny pro rodinu 2020

Píše babička Darka a dědeček František aneb příležitost nového přátelství

Babičku Darku a dědečka Františka si náhodně vybrala Maruška, žákyně 3.třídy. Nevěděla, komu píše, ale napsala krásný dopis a připojila i obrázek. Patřila tak ke 20 malým dobrovolníkům, kteří se zapojili do iniciativy Dopis pro babičku, dopis pro dědečka. Malá obec Telnice se, v osobě svého starosty, ujala iniciativy Rodinného svazu ČR a Národního centra pro rodinu Dopis pro babičku, aby tak v období pandemie a nemožnosti se setkávat, přinesla osamělým seniorům radost. Co na dopis od neznámé holčičky senioři říkali?

Telnice se zapojila do iniciativy Dopis pro babičku, Dopis pro dědečka

Iniciativa Rodinného svazu ČR – Dopis pro babičku, Dopis pro dědečka inspirovala starostu Telnice Františka Kroutila. Oslovil rodiče a děti ve své obci a ti napsali a nakreslili celkem 170 dopisů a obrázků pro neznámé seniory.

Z nabídky center pro rodinu “face to face”, tak jak je známe…..

Nabídku neustále aktualizujeme…

 

Tisková zpráva k vyhlášení Týdnů pro rodinu 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA

Rodinný svaz ČR z.s. vyhlašuje Týdny pro rodinu 2020. V důsledku koronavirové pandemie nabízí
prostřednictvím svých členských center pro rodinu programy dostupné všem – elektronickou
formou. Cílí na rodiny s dětmi, seniory, snoubence, manžele i osamělé. Děkuje složkám IZS za obětavost.

Poradenství

Současná situace umožňuje, aby bylo možno využívat nabídek poradenství, které je poskytováno napříč členskými centry Rodinného svazu ČR.

Nezáleží tedy na místě, kde se služba poskytuje a kde se přijímá.

On – line nabídky k podpoře vzájemných vztahů

Členská centra Rodinného svazu, nejčastěji centra pro rodinu, vytvořila online nabídku programů, kterou vám nabízíme: přednášky, praktické náměty pro celou rodinu, nabídku služeb péče o děti, slova odborníků, pozvání k celonárodním akcím, …

Nabídka je neustále doplňována a aktualizovánaTýdny pro rodinu 2020

Rodinný svaz ČR vyhlašuje TÝDNY PRO RODINU 2020 jako odpověď na koronavirovou pandemii.

S velkým obdivem a vděčností sledujeme již několik týdnů úsilí zdravotníků, záchranářů, pracovníků v sociálních službách, prodavaček, hasičů, vojáků, popelářů ale i řidičů a v neposlední řadě dobrovolníků…

Proč jsme se rozhodli vyhlásit Týdny pro rodinu 2020?

Dopis pro babičku, Dopis pro dědečka

Milí rodiče, milé děti, v současnosti prožíváme jedny z nejnáročnějších dní, které většinu z nás nikdy nepotkaly. Skupina nejstarších a křehkých lidí už nyní zůstává jen doma, může jim chybět dobré slovo a kousek radosti z obyčejné lidské blízkosti. Některé babičky a dědečkové žijí sami, nebo v domovech pro seniory a nemají rodinu, ani příbuzné a je jim smutno. I když je neznáme, tak… napišme Dopis pro babičku nebo Dopis pro dědečka! Jak na to?