Zmírňování negativních dopadů demografického stárnutí společnosti aktivizací seniorů pro jejich větší zapojení do občansky angažovaných činností a efektivním uchopením fenoménu stárnutí.

Realizovali jsme další mobilitu projektu Evropské příklady dobré praxe ve vzdělávání
Rodinného svazu ČR

Programy pro seniory patří dlouhodobě k nabídce členských center Rodinného svazu. Čím delší je tradice jednotlivých programů, tím lépe je možno vidět i nevyužitá místa v současné nabídce.

V rámci vzdělávacího projektu jsme se proto zúčastnili kurzu pro práci se seniory. Dověděli jsme se mnoho nového.

Za největší přínos považujeme způsob, jakým byl kurz veden: upozornil nás na to, že o stáří je potřeba především přemýšlet. Protože:

  1. Stáří má mnoho podob – neexistuje „starý člověk“, ale lidé v konkrétních životních situacích.
  2. Stáří je nový úsek života, se kterým si často nevíme rady.
  3. O stáří se hovoří často, méně se hovoří o stárnutí. A přitom dnešní situace seniorů je výsledkem nové podoby procesu stárnutí. Všichni jsme dostali pomyslných deset let „navíc“. Důsledkem toho mladí lidé déle studují, později zakládají rodiny, všichni jsou v určitém věku v lepší zdravotní kondici než jejich rodiče, později umírají…
  4. Je proto potřeba více hovořit o stárnutí a jeho projevech i možnostech.
  5. Senioři jsou lidé více generací, jejich potřeby se proto velmi lišší, ale vždy si přejí zachovat lidskou důstojnost.
  6. Vlastní obraz stáří ovlivňuje využití vlastního potenciálu.

Závěr: Zatím se nabídka programů pro seniory zaměřuje na konkrétní aktivity. Podle toho, co bylo řečeno, bude důležité, aby byly i takové programy, které budou zacíleny na stárnutí, tedy programy mezigenerační komunikace a prohlubování flexibilního uvažování o naplňování vlastního života.