Zemřel zakladatel rodinné politiky v ČR Tomáš Kvapil. Rodinný svaz děkuje za stěžejní přínos rodinám

V těchto dnech vzpomínáme s vděčností na bývalého ministra pro místní rozvoj, bývalý olomoucký radní a zastupitel, poslanec KDU-ČSL. Výbor Rodinného svazu zaslal zarmoucené rodině kondolenci, v níž uvádí, čím a jak se pan Kvapil zasloužil o rodinnou politiku a s ní související dotační titul Rodina.

Tomáš Kvapil se od konce devadesátých let intenzivně zajímal o, tehdy téměř neznámou, rodinnou politiku a byl v tom velkým spojencem někdejšího ředitele Národního centra pro rodinu, Josefa Zemana. Měl upřímný zájem o potřeby rodin. Bylo vzácné, že vnímal nejen materiální potřeby, ale, možná hlavně, i potřeby vztahové. Navíc mu bylo zřejmé, že rodinná politika se nemůže soustřeďovat jen na rovinu státní, ale má v sobě veliký potenciál i na komunální úrovni. V obou těchto směrech předběhl svoji dobu o více než desítku let.

Začátkem tohoto století stál na čele snah o zřízení samostatného odboru pro rodinu na MPSV. Jako poslanec inicioval zřízení Stálé komise pro rodinu. Jako její první předseda se postaral o vznik dotačního titulu Rodina na MPSV, který měl finančně podporovat programy na podporu manželských a rodičovských kompetencí. V roce 2008 potom založil i Soutěž obec přátelská rodině, která, i díky finančním odměnám, nastartovala komunální rodinnou politiku v obcích všech velikostí. Všechny zásadní počiny existují dodnes a stále se rozvíjí.

Svoji práci dělal velmi „nepoliticky“, tedy s upřímným zápalem, aniž by čekal politické body. Možná proto jsou jeho zásluhy dnes tak málo připomínané i ve vlastních řadách. My o nich ale víme a snažíme se, aby jeho odkaz stále přinášel plody. Jistě nemusím zdůrazňovat, jak moc nás jeho předčasný odchod mrzí.

V modlitbě vzpomínají pracovníci Národního centra pro rodinu a členové Rodinného svazu ČR.