Z dětských skupin se stanou jesle – článek Hospodářských novin

Dnešní článek HN uvádí do problematiky dětských skupin x jesle. Dětské skupiny čeká přejmenování, ale to je to nejmenší.

Novela přinese ještě citelnější změny jako financování, nové hygienické standardy a především zajištění péče, kterou mají zastávat lidé se zdravotním vzděláním.

Rodinný svaz si klade otázku, zda zrušení dětských skupin s pedagogy a zřízení jeslí se zdravotnickým personálem vysílá zprávu českým rodinám, že jejich děti potřebují sociálně-zdravotní péči.

Znamená to snad, že rodina tuto péči nemůže poskytnout? To byl totiž důvod, proč se od konce 19. století zřizovaly jesle. Byly určeny pro děti ze sociálně nejslabších rodin.

Klademe si otázku, co bude s dosavadními pedagogy. Budou si hledat novou práci anebo se budou muset podrobit rekvalifikaci? Otázek je samozřejmě víc.

Naplní všechna dosavadní zařízení nové hygienické požadavky nebo budou nové standardy likvidační? Kolik bude stát naši zemi rušení dosavadních dětských skupin a zřizování jeslí?

Od politiků očekáváme komplexní zvážení všech těchto otázek a jejich možných důsledků.

Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR