Vzdělávání v partnerských kompetencích se zvláštním zřetelem na stabilitu rodinného soužití a na posílení primární prevence vzniku patologických jevů v rodinách.

Občanská společnost nabízí v krizových situacích manželství manželské poradny, případně přímo rozvodového advokáta, církev zná tzv. odluku, kdy je možné rozstěhování manželů a život zvlášť na určitou dobu, než se věci vyjasní.

My jsme přesvědčeni, že v tomto období od začínajících potíží v manželství a samotným rozvodem, je nevyužitý prostor a představujeme nástroj pro řešení partnerských problémů.

Program Manželia v ťažkostiach je možné absolvovat v Rodinkovu na Slovensku. Nabízí párům řešit otázky svého manželského a rodinného života posilováním v partnerských dovednostech. Jedná se o program o dvou částech: 5 dní na jaře a 3(4) dny na podzim téhož roku, kdy na sebe manželé mají exkluzivní čas, mohou mluvit o svých bolestech, zklamáních, očekáváních. Podpůrný, mediační tým tvoří 2-3 zkušené manželské páry, psychoterapeut, psycholog a římskokatolický kněz. Díky kolegům v Rodinkovu na Slovensku se naše dva páry 2.7.2021. – 7.7.2021 zúčastnily první části tohoto programu se záměrem Rodinného svazu v tomto cíli projektu Erasmus+ zvýšit kompetentnost poskytovatelů programů členských center v oblasti partnerských a manželských vztahů. Díky získaným dovednostem a zkušenostem během mobilit realizovaných v rámci projektu Erasmus+ ve Slovenské republice bude možné program Manželia v ťažkostiach přenést do ČR a nabídnout pomoc českým manželským (partnerským) párům.