Volební právo pro mládež (Jugendwahlrecht)  

Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky

Tento návrh je zatím ve fázi zrodu. Přesto je užitečné mu věnovat pozornost. V České republice zatím nemá obdoby. V roce 2025 bude 22,3 % českých obyvatel starších 65 let a do poloviny století se jejich počet přiblíží k 30 %. To je velmi vlivná voličská základna upřednostňující především vlastní potřeby. Existuje řešení pro mladé rodiny s dětmi?

Autor návrhu, Deutscher Familienverband, vychází ze statistik, podle nichž se má v letech 2020 až 2035 podíl důchodců v Německu zvýšit o cca 22 %, tedy z 16 milionů na přibližně 20. To znamená, že až 67% voličů bude více než 65 let. Demografové počítají s tím, že až do roku 2050 budou nejpočetnější skupinou voličů ženy ve věku 80 – 85 let.

Politika je zásadně vázaná na hlas většiny, tudíž je nesporné, že politické zájmy starší generace budou mít větší váhu než zájmy mladých. Ti ale, vzhledem k nízké početnosti, nebudou mít svoji dostatečnou politickou reprezentaci, a tím nebudou moci do voleb výrazněji zasáhnout.

Zavedení volebního práva od narození není žádným během na krátkou trať. Podobá se maratonu a běhu přes překážky na cestě ke všeobecnému a nediskriminačnímu volebnímu právu pro každého občana.

Před sto lety bylo ženám upíráno volební právo s takovou samozřejmostí, jakou si dnes neumíme ani představit. Dnes mohou volit i lidé, kteří jsou v každodenním životě závislí na lékařskou podporu nebo ti, kteří stěží vnímají svoje okolí. Existují snahy politiků přiznat volební právo cizincům, ale dětem ne. Proč?

Základní práva platí od narození, ne teprve od dosažení plnoletosti. Bude třeba najít způsob, aby rodiny s dětmi mohly v dobře nastaveném demokratickém systému hájit své zájmy.

Výhody volebního práva od narození shrnuje ve článku ze 7.8. 2023 Dr. Albin Nees, čestný předseda Německé rodinné asociace (DFV)