Volby do Evropského parlamentu se dotýkají rodin

O jasných představách evropské politiky zacílené na život rodiny se dočtete se na stránkách kampaně Vote for Family 2019 Tato kampaň vyzývá kandidáty do Evropského parlamentu k závazku, podporovat politiku přátelskou rodině, pokud budou zvoleni. Témata, která jsou k diskuzi: demografický deficit neboli nebývalá převaha starších lidí nad mladými, snaha o důstojné pracovní podmínky, ohled na udržitelný rozvoj společnosti a tím i na potřeby rodin v ekonomickém uvažování, podpora stability rodinného soužití a v neposlední řadě hodnota lidského života.

Prohlášení a jeho deset bodů není určeno jen budoucím poslancům, ale všem, kteří si chtějí pojmenovat svoje možná očekávání a následně chtít, aby je politici naplňovali.

Je na nás, jaké trendy se v politice Evropského parlamentu v příštím volebním období prosadí.