Vítáme Sousedské dětské skupiny. Kde ale visí otazníky?

Česko nabídne od ledna příštího roku novou službu předškolní péče – Sousedská dětská skupina (SDS). Rodinný svaz ČR (RS) a Národní centrum pro rodinu (NCR) pozvaly ke kulatému stolu v Poslanecké sněmovně představitelku organizace, která mentoruje realizátorky této formy předškolního vzdělávání ze sousedního Bavorska.

Proti Tagesmutter/Tagesvater nemají ale naše SDS jasno v zastupitelnosti poskytovatelů při nemocech, hlídání kvality péče, v systému síťování a vzdělávání poskytovatelů. Rozdíl je také v tom, že u nás může být poskytovatel jen matka/otec. Velmi si ceníme možností této služby a máme zájem na jejím co nejlepším uchopení.

Současné české parametry nastavení SDS

Poskytovatelem služby SDS bude žena/muž na rodičovské dovolené, která si ke svému dítěti/dětem přibere další 1 – 3 děti ve věku 6 měsíců až po školní docházku. Službu bude poskytovat ve svém domácím prostředí. Měla by mít zdravotnickou nebo pedagogickou odbornost, nebo kvalifikaci chůva. Pravidelně by jednou ročně měla absolvovat minimálně 4 hodiny vzdělávání a jednou za 2 roky kurz první pomoci. Pokud má ve své SDS vlastní dítě/děti, nemůže na ně čerpat příspěvek od státu. Stát přispěje na provoz stejně jako u dětských skupin a rodiče budou platit maximálně 5 050 Kč měsíčně za dítě do 3 let s tím, že u starších dětí není finanční hranice stanovena. V SDS budou moci být maximálně čtyři děti. Stravu si rodiče zajišťují sami.

Co má německý model jinak a lépe?

Nabízí širší uplatnění a komfortnější variantu z mnoha stran. Bavorský zákon v srpnu 2005 zahrnul formu Tagesmutter/Tagesvater mezi „kvalifikované denní péče o děti“. To znamená, že vedle státního příspěvku přispívá dítěti příslušná obec v minimálně stejné výši jako stát!

Za pozornost stojí i další rozdíly:

  • Poskytovatelem může být osoba na rodičovské dovolené, nebo jakákoli kvalifikovaná osoba nečerpající RP
  • Služba umožňuje i spojení dvou skupin jednom místě – do výše 10 dětí a min. 3 pečujících
    • Pokud je ve větší skupině více než 8 dětí, jedna z pečujících osob musí mít pedagogické vzdělání
  • Komplexní péče o poskytovatel(ky):
    • Poskytovatelé jsou koordinováni, síťovány, vzděláváni pověřenou organizací, tím je zajištěna nejen kvalita péče, ale i mj. zastupitelnost v případě nemoci poskytovatelky
    • Poskytovatelé jsou napojeni na odborné poradenství, musí absolvovat povinné vzdělávání v rozsahu 15 hodin ročně a jsou minimálně jednou za rok zkontrolováni v místě poskytování služby jednou neohlášenou a jednou ohlášenou návštěvou

Pro představu v oblasti Garmisch – Partenkirchen, která má 79 000 obyvatel (3 města a 19 vesnic) využívalo v r. 2023 službu denní péče 205 dětí v 7 skupinách po 10 dětech a s 27 pečujícími osobami na asi 5 místech.

Rodinný svaz vnímá tyto nedořešené okruhy, bez nich nebude služba naplňovat představy rodičů ani poskytovatelů:

? Do kdy může matka/otec poskytovat SDS v závislosti na čerpání své RD, tedy na věku svého dítěte

? Jak se bude řešit zastupitelnost v případě nemoci poskytovatele

? Jaký orgán bude kontrolovat kvalitu péče v SDS

? Je v zájmu MPSV/ÚP, aby se poskytovatelé SDS síťovali

Podle Ministerstva pro místní rozvoj se v Česku v blízké budoucnosti neplánují finanční prostředky na výstavbu mateřských škol. SDS tak nabízí nejen vítaný individuální přístup, ale na malých obcích jedno z mála možných řešení předškolní péče.

V současnosti probíhá v Kraji Vysočina pilotní projekt SDS ve třech rodinách, který má pomoci lépe nastavit parametry pro celostátní fungování. Legislativní připomínky by měly být zapracovány do července 2024, spuštění pak od 1.1 2025.

Zdroje:

www.mpsv.cz/sousedske-detske-skupiny

Odborná debata k tématu denní péče o děti Tagesmutter/Tagesvater – zkušenosti z Bavorska

Denní péče o děti v Bavorsku – Prezentace Rosy Hochswarzer v Čj