Valná hromada a priority Rodinného svazu


Ve dnech 22.-23.10. se uskutečnila v Dolanech u Olomouce valná hromada Rodinného svazu ČR. Vedle organizačních záležitostí se jednání soustředilo na dvě současné priority:

– financování činnosti členských center pro rodinu v dotačním titulu Rodina Ministerstva práce sociálních věcí a

– zachování svobody volby délky rodičovské dovolené i po implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1159 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (

Výstup ve zkratce:

Rodinný svaz vítá navýšení dotačního titulu na celkovou výši 120 milionů korun na podporu preventivních programů pro rodiny. Tento výsledek je zvlášť pozitivní vzhledem k tomu, že byl kvůli úsporám státního rozpočtu v ohrožení dotační titul jako takový. Zůstává ale nadále nedořešený způsob financování center. Členům Rodinného svazu jde o to, aby bylo zavedeno víceleté financování, které by odpovídalo snaze o profesionalizaci práce subjektů poskytujících služby pro rodiny.

Zvláštní pozornost si zasluhuje nadcházející implementace zmíněné směrnice. Rodinný svaz zahájil komunikaci o tom, jak se budou uplatňovat požadavky na navýšení příjmu během rodičovské dovolené. Dosavadní možnost čerpat rodičovský příspěvek až do výše 70% denního vyměřovacího základu, by se měla podle směrnice změnit v povinnost navýšit příspěvek minimálně na tuto částku. Pokud by tato povinnost byla zavedena i v ČR a nebyla navýšena celková částka 300tisíc Kč na rodičovský příspěvek, došlo by u těch rodičů, kteří mají plat rovný mediánu průměrného výdělku, ke zkrácení rodičovské dovolené na 15 měsíců.