Stát rozdával peníze, ještě zbývá najít odpovědi na důležité otázky

Navýšení starobních důchodů v průměru o 900 Kč měsíčně, bylo jistě potřebné, ale je to spravedlivé k rodinám s dětmi, nebylo možné ekonomickou situaci seniorů zlepšit jinak? Navýšením důchodů se dále prohloubilo již existující neuspokojivé ekonomické postavení rodin s dětmi. Do 1. ledna představoval čistý peněžní příjem na hlavu dvoudětné rodiny zaměstnanců asi 58% příjmu na osobu v rodině zaměstnance bez dětí, ale příjem důchodců tvořil 62%. Vyčíslení nového, navýšením důchodů vzniklého, ne/poměru nelze najít ani v odborných časopisech. Nespravedlivé přehlížení příjmů rodiny je jen jednou ze zásadních otázek. Nabízí se další.

Proč se při navyšování důchodů nepamatovalo na ženy, starobní důchodkyně, které z důvodu péče o nynější plátce daní mají nejnižší důchody? Podobné řešení ve formě opatření nazvaného Mama 4 Plus, přijali nedávno v Polsku.

Pouze sporadicky se dovídáme o tom, že navýšením důchodů přestal de facto fungovat průběžný systém financování. To znamená, že od letošního roku nebudou „stačit“ peníze z odvodů na sociální pojištění a stát bude muset každoročně vynakládat přibližně 12 miliard korun navíc na výplatu současné výše důchodů. Jaká je dlouhodobá prognóza tohoto vývoje a jaké z ní plynou důsledky?

Poněkud nesystémově působí i navýšení příspěvků na péči až ve III. a IV. stupni míry závislosti. Bylo přidáno jen těm, kteří jsou v domácí péči. Opravdu je spravedlivé oceňovat péči v rodině jen tehdy, když stát nestačí s dechem a nakládá na rodinu téměř nezvladatelné? Opravdu musí být péče v rodině jen hrdinstvím a ne srovnatelná s placenou společensky oceňovanou činností?

Není načase se zabývat zásadními otázkami souvisejícími s rodinou a budoucností?