Stáří a budoucnost Evropy

Jaké místo mají senioři v Evropě? A konkrétněji. Jaké místo mají senioři v našich vlastních rodinách? Podobné otázky stáří řešili přednášející online konference Stáří a budoucnost Evropy, kterou pořádala Federace katolických rodinných svazů Evropy (FAFCE) ve spolupráci se slovinskou poslankyní Evropského parlamentu a spolupředsedkyní Intergroup Romanou Tomc.

V úvodním slově zdůraznil předseda FAFCE Vittorio Bassi problém demografie (nedostatku dětí), ale současně i izolace a osamělosti, ve které se ocitá stále více osob, zejména seniorů. Evropa potřebuje více stabilních rodin pro dobro celé komunity. Navázal na slova papeže Františka, který říká, že nepotřebujeme více konzumismu, ale více dětí.

O mezigenerační solidaritě hovořila i Gabriela Gambino, které se, podle jejích slov, naučí děti právě v rodině. Měli bychom zohledňovat situaci každého člověka. Vnímat jej a přijímat, aby prožíval, že má své místo v našem životě, v naší společnosti, komunitě a cítil se přijímán.

Hodnotě rodiny se věnovala i poslankyně Romana Tomc. „Nic nejde bez rodiny. Rodiny jsou hodny toho, abychom za ně bojovaly“, zaznělo z úst předsedkyně Intergroup. Podle jejích slov nelze dělat něco pro mladé bez ohledu na staré. Děti jsou nejjistější garancí naší budoucnosti. Je třeba, abychom pomohli mladým rozhodnout se pro děti. Význam rodiny doložila odstrašujícím příkladem, kdy současná Čína začíná „sklízet plody“ politiky jednoho dítěte. Chybí mladí a o tamní seniory není kdo by se postaral. Doplňme, že podle slov misionáře jezuity Josefa Klementa, si mladí Číňané nemají „koho“ vzít, protože chybí dívky a ženy a v tomto důsledku dochází k jejich únosům a prodeji.

Důležitý příspěvek přednesl i Ettore Marchetti z kanceláře Evropské komise. Jak uvedl, v 60. letech bylo v Evropě na každých 1 000 lidí poměr pět manželství a 1 rozvod. Situace se ale mění. V současnosti jsou tři manželství a dva rozvody. Co z tyto skutečnosti naznačují? Mnoho lidí tak žije osamoceně. Není to tedy jen stáří, kterému čelíme, ale také skupina singles. Politici by měli věnovat zvláštní pozornost lidem, kteří nemají benefit zvaný „rodina“, nemají podporu úplné rodiny a jsou ohroženi sociální izolací. Trend „singles“ vzrůstá. Ve Švédsku se postupně skupina singles stává majoritou. Je to poprvé, kdy k tomuto jevu v některé zemi EU dochází. Pozornost vyžaduje také situace žen. Obecně, když se vdávají, jsou průměrně o 2 – 3 roky mladší, než jejich partner. Ty v závěru života přežijí téměř o 10 let, avšak v horším zdravotním stavu. Samostatně žijících žen v Evropě je v současnosti 20 milionů a trend se za několik let zdvojnásobí – tedy na 40 milionů. Mnoho z nich žije v nedůstojných finančních podmínkách. V době, kdy pracují, pobírají o 15 % nižší plat než muži a v důchodu je tento pay gap 30 %. Je tedy na místě vzájemná solidarita, vědomí, že potřebujeme jeden druhého. Ze strany státu mít garanci odpovídající zdravotní péče a ze strany rodin se naučit pečovat o seniory a umožnit jim důstojné místo v rodině, komunitě i společnosti.

„Biskupové chtějí být podporou rodin“, pronesl v úvodu svého příspěvku kardinál Jean – Claud Hollerich. Podle jeho slov jsou rodiny velmi důležitou strukturou solidarity, kdy mladí lidé potřebují staré a opačně. Vnímá rodiny, jako důležitý most mezi mladými a starými, jinak by se obě skupiny odcizily a nerozuměly si. „Jako biskup jsem dědeček a vedle mladých se učím být dědečkem. Ten bývá akceptovaným a milovaným a má jinou funkci než otec.“ Upozornil na to, že model, kdy jsou ve společnosti důležití jen ti produktivní, není zdravý. Záznam konference v Aj.