Cesta ke stabilitě rodiny aneb nemusí to končit rozvodem

Přes sedm desítek příznivců rodinné politiky se setkaly na Hradčanech na konferenci CESTA KE STABILITĚ RODINY ANEB NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM, která proběhla ve čtvrtek 16. června 2022 v Praze v půvabných, historických prostorách Fortny Kláštera bosých karmelitánů.

Soudci, pedagogové, mediátoři a preventisté hovořili o rozpadu vztahů, možnostech, jak jim předcházet, o naději pro mladé lidi a tom, co potřebují k založení rodiny, aby jich tak co nejvíce mohlo uskutečnit svá rodinná přání. Pracovat na vztazích má cenu a stojí to za to.

V příspěvcích zazněl pestrý obraz pohledů odborníků na primární prevenci rozpadu rodiny. Děkujeme za zdárný průběh Fortně za prostory, ČBK za finanční krytí a účastníkům za zvídavý přístup.

Nabízíme přednesené příspěvky z konference:

  • ZAHÁJENÍ konference – PhDr. Ing. Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu a Mgr. Marie Jílková, poslankyně Parlamentu ČR a předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti – audiozáznam
  • Role soudce v rodinné krizi – JUDr. Hana Nová, emeritní soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8 – audiozáznam přednášky
  • Prevence rozpadu rodičovských vztahů z pohledu soudu – JUDr. Jitka Kapitánová, soudkyně Okresního soudu Brno – venkov – prezentace, audiozáznam přednášky
  • Problémy a perspektivy vztahu – doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., TF Katedra sociální a charitativní práce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – audiozáznam přednášky
  • Vzdělávání k vědomému budování pozitivních vztahů v základní škole – Mgr. Jaroslav Fidrmuc, Národní pedagogický institut ČR – prezentace, audiozáznam přednášky
  • Potenciál mladých ve věku dospívání – MUDr. Maria Fridrichová, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava, vedoucí prevence a vzdělávání – prezentace, audiozáznam přednášky
  • Překážky trvalého vztahu mohou mít svá východiska i v programech primární prevence – Jan Zajíček, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava, mediátor a lektor programů primární prevence – prezentace, audiozáznam přednášky

Program konference:

Fotografie z konference a Program ke stažení