Slučitelnost rodiny a zaměstnání

Velmi často zapomínáme na velké vytížení pracujících rodičů, také kvůli nedostatku zkrácených pracovních úvazků. Navrhujeme a prosazujeme několik opatření: snížení odvodů firem za rodiče dětí do 10 let, částečné pracovní úvazky a nepracovní neděle.

Dalším významným faktorem je nedocenění péče v rodině. Rodina, která vychovává a pečuje o své členy, má ve společnosti nezastupitelnou úlohu. Práce v rodině může být pro pečující osoby přínosem i v budoucím zaměstnání na otevřeném trhu práce. Rádi bychom přispěli vzdělávacími a osvětovými aktivitami k ocenění a zvýšení společenské prestiže všech, kteří pečují o své blízké.

Nejstabilnější formou rodinného soužití je pořád rodina založená na manželství. Tato rodina také představuje nejmenší náklady pro stát a zároveň větší počet dětí, než v tzv. neúplných rodinách. Proto se zasazujeme o zavedení společného sociálního pojištění manželů za každý rok společného soužití.