Rodina potřebuje uznání a čas na sebe. Odstartoval Týden pro rodinu

V Česku odstartoval 14. ročník Týdne pro rodinu s cílem upozornit na význam rodiny pro společnost jako místa pro získání sociálních dovedností a možností dozrát v samostatného svébytného jedince, který si poradí se situacemi, jež před něj život postaví. Akce center pro rodinu, neziskových organizací, měst, obcí i krajů a dalších institucí jsou shromážděny na webu www.tydenprorodinu.cz.

„Rodinám chceme nabídnout, aby se spolu jejich členové posadili a začali se bavit o tom, co kdo pro rodinu dělá, zda je v těch svých úkolech spokojený, nebo jestli nepotřebuje pomoc. Také chceme připomenout potřebu vzájemného ocenění, protože bývá zvykem si úkoly doma rozdělovat, ale na poděkování se mnody zapomíná,“ objasnila motiv ke zvolení letošního hesla, které se Týdnem rodiny prolíná a představuje ho pracovní list, ředitelka Národního centra pro rodinu Marie Oujezdská.  Cílem společného zamyšlení pak je přinést podněty, nikoli kritizovat druhé. Lidé mohou o tomto tématu diskutovat za pomoci pracovního listu, který je ke stažení na webu. Tam se také nachází program všech akcí, které se v rámci celého týdne v Česku uskuteční. Ty mají rodinám mimo jiné pomoci s řešením současných výzev.

„Rodina nejvíce potřebuje uznání a čas na sebe. Víme, že 35 % žen postrádá aktivity se svým manželem nebo partnerem. Víme, že více než polovina rodičů vnímá nedostatek času, který má na své děti,“ upozornila Marie Oujezdská a připomněla, jak se nejen během pandemie ukázalo, že právě rodina je pilířem společenského života, ale i nyní vidíme, že mnohé rodiny umožnily bydlení uprchlíkům z Ukrajiny a dokáží reagovat na aktuální potřeby společnosti.

Zdroj: https://zpravy.proglas.cz/