Proč vrátit rodinu do slovníku Evropské unie

2. června 2021 se uskutečnila mezinárodní online konference s názvem „Harmonizace profesního a soukromého života v době demografických změn jako nástroj mezigenerační solidarity aneb proč vrátit rodinu do slovníku Evropské unie“ s poslanci Evropského parlamentu a zástupci občanské společnosti.

Cílem této akce bylo zvýšit povědomí o úloze rodiny v kontextu nároků politiky zaměstnanosti, potřeb mezigenerační solidarity a demografických změn v souvislosti s nadcházející konferencí o budoucnosti Evropy.  

Na konferenci vystoupili pořádající europoslankyně Michaela Šojdrová a Alexandr Vondra a další. Konferenci spolupořádaly evropské prorodinné organizace – za Českou republiku se aktivně zúčastnilo Národní centrum pro rodinu jako členské centrum Rodinného svazu ČR.

Tisková zpráva

Program konference

Záznam z konference