Prezentace Rodinného svazu v Poslanecké sněmovně Parlamentu

Na 16. schůzi Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, konané 25. června 2020 v Poslanecké  sněmovně, které bylo věnované problematice primární prevence patologických jevů v rodinách, prezentovala místopředsedkyně Rodinného svazu ČR PhDr. Ing. Marie Oujezdská výsledky nové Zprávy o rodině 2020 v kontextu práce členských center Rodinného svazu.

Prezentace Ing. PhDr. Marie Oujezdská ke stažení:…..

RS se dlouhodobě věnuje programům na posílení stability rodiny, zejména v programech na posílení kompetencí potřebných pro život rodičovského-manželského páru.

Příklad práce center nabídl ve své prezentaci ostravského Centra pro rodinu a sociální péči, z.s. předseda Rodinného svazu ČR Jan Zajíček.

Prezentace p. Jan Zajíček ke stažení:……