Předseda Rodinného svazu ČR oceněn za celoživotní péči o manželství, rodinu a prorodinnou politiku

Letošní Dny dobré vůle přinesly Rodinnému svazu ČR (RS) prestižní ocenění. Jeho předseda, Jan Zajíček, obdržel z rukou arcibiskupa pražského a předsedy České biskupské konference Mons. Jana Graubnera Pamětní medaili za celoživotní službu ve prospěch dobra, především v oblasti péče o manželství, rodinu a rodinnou politiku.

Jan Zajíček se věnuje se svou manželkou Ivanou mediaci manželských párů přes tři desítky let. Přes 20 let vedl tým 80 pracovníků Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě jako ředitel.

V rámci práce pro RS se podílí na nastavení podmínek práce pro neziskové organizace, pracující v oblasti primární prevence rozpadu manželství a rodin. Spolupracoval s Moravskoslezským krajem na nastavení rodinné politiky. Jako předseda RS je váženým, respektovaným a oblíbeným lídrem.