Práce společně SE seniory, nikoli PRO seniory

Účast seniorů na životě obce, ve které žijí, je běžnou praxí v sousedním Německu

Díky realizaci projektu Erasmus plus jsme získali cenné know – how pro zakládání tzv. seniorských zastoupení (Seniorenvertretungen) přímo u zdroje jejich vzniku – v Nord-Rhein Westfalen.

Co jsou seniorská zastoupení:

Politicky neutrální poradní orgány tvořené seniory, kteří zastupují při obecních úřadech nejrůznější zájmová uskupení a konkrétní seniory. Umožňují seniorům, aby mohli naplňovat svoje přání a potřeby osobním zapojením a tím i přebírali odpovědnost za rozvoj své obce.

Na čem pracují:

– sbírají náměty

– předávají je na patřičná místa

– koordinují zájmy různých skupin

– poskytují zpětnou vazbu politikům

– informují spoluobčany a existujících možnostech

– spoluúčastní se práce na plánech obce

Jejich činnost se dotýká:

sociální oblasti

– kultury a vzdělávání

– urbanismu

– dopravy

– sportu, zdravotnictví a péče

– práce s občany

Jakou novou perspektivu vnáší do tzv. seniorské politiky?„ práce společně SE seniory, nikoli PRO seniory“