Co jsou Výbory seniorů v Německu? – online přednáška

Senioři jako aktivní prvek společnosti

Aktivizace seniorů i smysl života v jeho třetí třetině, této myšlenky se ujali v Německu a výsledkem bylo založení Výborů seniorů. Jejich posláním je spolupracovat s obcí nebo městem na veškerém dění, které se v nich odehrává. PhDr.Ing. Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR a ředitelka Národního centra pro rodinu představila tuto německou inspiraci, kterou jsme ve spolupráci s Jihomoravským krajem zpracovali do projektu Komise seniorů (KOS). Během podzimu 2023 a začátkem roku 2024 je představíme zájemcům z řad obcí a tam, kde se projek setká se zájmem, pomůžeme Komisi seniorů založit.

Projekt přináší nové pojetí seniorské politiky. Namísto politiky pro seniory nově SE seniory. Ke spolupráci s vedením obce jsou zváni všichni, kteří mají chuť tvořit a pracovat pro druhé. Potenciál seniorů je nevyužitá hřivna, kterou chtějí KOSi pozvednout.