Co jsou Výbory seniorů v Německu? – online přednáška

Senioři jako aktivní prvek společnosti

Aktivizace seniorů i smysl života v jeho třetí třetině, této myšlenky se ujali v Německu a výsledkem bylo založení Výborů seniorů. Jejich posláním je spolupracovat s obcí nebo městem na veškerém dění, které se v nich odehrává. PhDr.Ing. Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR a ředitelka Národního centra pro rodinu představila tuto německou inspiraci, kterou bychom rádi i za současného přispění Erasmus+ přenesli do České republiky v duchu hesla Senioři, počítáme s vámi.