Nevíme, jak na vztahy. Tréninkový seminář pro lektory snoubeneckých příprav.

Čtyři z pěti párů, které prožívají manželskou/partnerskou krizi, vyhledají pomoc odborníka pozdě. Přitom existují programy, díky jimž je možné problémy rozpoznat a zachytit předem, než narostou do obřích rozměrů a začnou působit destruktivně. To byl důvod, proč Rodinný svaz ČR uspořádal, v rámci projektu Posílení preventivních programů členů Rodinného svazu ČR z dotačního titulu MPSV pro střešní organizace, Tréninkový seminář pro lektory příprav na manželství v sobotu 5.11.2022 v Praze.

Jeho obsahem bula práce se skupinou nad aktuálními tématy partnerských kompetencí, metody pro prohlubování partnerských/manželských kompetencí pro řešení krizí, tedy předcházení patologií a negativních jevů v rodině. Psychoterapeutka Marie Macounová z Rodinného centra Praha se v zážitkovém semináři zaměří na řešení konfliktů a jejich předcházení, umění, jak pojmenovat svá očekávání a komunikovat o očekáváních druhého a nacházet řešení. Dále bulo diskutováno rozdělení prací v rodině, umění pojmenovat vlastní očekávání a způsoby zapojení celé rodiny do chodu domácnosti. Po skončení šestihodinového semináře účastníci využili osobních konzultací s lektorkou.

Potřebnost pro uspořádání tohoto semináře vyplynula z průzkumu žadatele mezi svými členskými organizacemi, které se zabývají programy primární prevence, kam patří zejména programy na prohlubování kompetencí pro partnerský život. Z průběžných evaluací programů vyplývá, že se primární prevence musí zaměřovat na téma rozpadu soužití rodičů. Podle závěrů Zprávy o rodině 2020, uvedených v části popis cílů aktivit projektu, lze tvrdit, že rozpad vztahu způsobuje nedostatečná výbava partnerskými kompetencemi. Zpráva o rodině 2020 také uvádí, že 4/5 párů vyhledává pomoc psychologické poradny pozdě. K naplnění požadavků primární prevence se jejich poskytovatelé (členská centra Rodinného svazu) proto musí ve svém vzdělávání na tyto kompetence zaměřovat.