Na otci záleží. Představujeme programy Otec a syn, Otec a děti.

Dotační titul MPSV pro střešní organizace

„Ať dělá a říká, otec co chce, jediné co svým dětem předá, je to, na čem mu skutečně záleží. To je jen to, co má uloženo hluboko ve svém srdci.“, „Děti si všechno pamatují, a tak jednají podle toho, co si my o nich myslíme.“,

„Dítě nemá žádný důvod k tomu, aby si důvěřovalo. Jediným důvodem k sebedůvěře je, že my důvěřujete jemu.“ Inspirace z programů Otec a syn, Otec a děti představili jejich propagátoři v květnu 2022 v Plzni.

Edukační setkání zaměstnanců členských center v oblasti programů na prohloubení kompetencí pro posílení mezigeneračních vztahů bylo zaměřeno na vztah otce a dítěte. Cílem bylo využití tohoto vzdělávání v programech členských center. Prezentovány byly dva programy: Otec a syn, Otec a děti. Oba programy byly prezentovány muži, kteří se těmto programům dlouhodobě věnují. Oba mají pedagogické vzdělání a téma je jim blízké z osobní a profesní zkušenosti.

První program (Otec a syn) seznámil účastníky s obsahem zážitkového víkendu se zacílením: dát příležitost nahlédnout do života konkrétního otce a přiblížit synu čas dospělosti a jeho vlastní možnou volbu stát se otcem. Byl popsán význam, jaký má neočekávaný průběh programu pro vytvoření klimatu autenticity a bezprostřednosti v chování otce i syna. Tím se umožní posílení jejich vzájemné důvěry a přátelství. V této atmosféře se dobře pojmenovávají a řeší problémy v rodině, protože vycházejí ze vzájemného pochopení. Program motivuje otce k péči o dítě a podtrhuje jeho nezastupitelnou roli. V prezentaci programu byla věnována pozornost vzniku a péči o vyškolený tým dobrovolníků, který významně přispívá k úspěšnosti celého programu.

Druhý program Otec a děti byl prezentován obdobně. Lektor vysvětlil aktivního otcovství ze zkušenosti dlouholeté praxe s otci a jejich dětmi. Vyzdvihl význam nenahraditelnosti společně stráveného času s dětmi. Popsal variabilní formu přestavovaného programu, který spočívá v možnosti realizovat program v jednom či více dnech. Jednodenní program zahrnuje představení řemesel a předávání rodinných tradic a dovedností zážitkovou formou. Vícedenní (například tři víkendy) kombinuje společně strávený čas s dětmi (environmentální vzdělávání dětí, společné pěší putování) a vzdělávání otců v rodičovských kompetencích formou svépomocné skupiny.

Nabízíme soubor podnětů přednášejícího Františka Růžičky z Centra pro rodinu Krupka.