Na co se zaměřuje Rodinný svaz v Rakousku?

V měsíci únoru se nám podařilo navštívit partnerský Rodinný svaz v Rakousku, Der Katolische Familienverband Österreich. Největší rodinná organizace Rakouska v loňském roce oslavila 65 let své existence. Hlavními tématy jsou podobně jako u nás slaďování pracovního a rodinného života, včetně podpory flexibilních forem práce a uznání hodnoty rodinných kompetencí. Další téma je prosazování finanční spravedlnosti pro rodiny, především v daňovém a důchodovém systému.

Hodnota rodiny a manželství je vnímaná jako jedinečná a základní pro fungování společnosti a zajištění budoucnosti. Přitom je zohledňovaná svoboda a možnost volby nejen v péči o děti, ale i ve vzdělávacím systému. Rakouský rodinný svaz je zastoupen ve všech klíčových výborech rodinné politiky a vyjadřuje se k návrhům příslušných zákonů.

 

Der Katolische Familienverband Österreich také působí jako poradenské a servisní středisko, pro konkrétní rodiny ajejich problémy. Prostřednictvím dalších devíti členských svazů organizuje v celém Rakousku vzdělávací akce týkající se rodičovství, péče o děti, informuje rodiny o možnostech podpory, reaguje na aktuální problémy, podílí se na řadě akcí zaměřených právě na rodiny a trávení volného času v rodině. Výrazné celostátní mediální téma je podpora otcovství v kampani Väter 4.0.

Nedílnou součástí práce je informování široké veřejnosti o hodnotách, které rodiny přinášejí. Přímo pro rodiny a členy je vydáván časopis, Ehe+Familien, více informací je na webové stránce familie.at