Na co se nesmí zapomenout při úvahách o obnově Evropské unie

Evropská komise vydala v květnu v r. 2020 nástroj na obnovu EU a nazvala jej Next Generation EU*.

Je zacílen na oživení členských států posílením investic, trhu a podporou společností v obtížích. Zasazuje se o urychlení ekologické a digitální transformace.

Evropské rodinné svazy požadují, aby se do úvah o udržitelném rozvoji Evropy zahrnuly vedle ekologické a digitální transformace i demografické výzvy:

– výdaje na rodinnou politiku nebyly považovány za náklady, ale za investice do budoucnosti

– nezapomínalo na nejistoty a finanční obtíže rodin s dětmi

– aby se podporovaly organizace, které se věnují vzdělávání v kompetencích nutných pro vztahy v rodinách

– aby se rodinná politika zaměřovala na mezigenerační vztahy a přínos seniorů pro společnost

K požadavkům se připojuje i Rodinný svaz ČR.