Mezigenerační dialog z pohledu mládeže

V 27.5. 2019 se konal XVIII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice na půdě Senátu ČR. Cílem konference bylo upozornit na téma, kterému by měla současná rodinná politika věnovat větší pozornost: mezigenerační spolupráci s důrazem na potřeby mladých lidí. O čem se hovořilo konkrétně? Bob Kartous z EDUinu otevřel téma důležitosti rodiny jako primárního místa vzdělávání. Lektorka Marie Nováková hovořila o nutnosti  živé komunikace v rodině. Zdůraznila touhu mladých založit rodinu. Práci odboru strategické agendy politiky mužů rakouského ministerstva práce, zejména aktivity na podporu vzdělávání chlapců zmínil ve svém příspěvku Johannes Berchtold. Prezidentka Mezinárodní organizace mladých křesťanských pracujících Sarah Prenger upozornila na nestabilní pracovní příležitosti a negativní vliv technologií, které smazávají hranice mezi pracovní dobou a soukromým volnem, za podstatné překážky pro založení rodiny. Vymanit rodičovství z pomyslné šedé zóny a vytvořit z mladé rodiny společenskou normu požadovala mladá personalistka Jana Veselá. Iniciativu tzv. strukturovaného dialogu mládeže v Evropě, představila europoslankyně Michaela Šojdrová a koordinátorka iniciativy Zuzana Wildová. Organizátorem konference bylo Národní centrum pro rodinu a senátorský klub KDU-ČSL a nezávislých, za podpory Nadace Hannse Seidela. Více info na www.rodiny.cz.