Metodika pro práci se ženami

Metodika vznikla za podpory projektu Rozvoj prorodiných služeb Rodinného svazu ČR z.s. v rámci dotačního titulu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí.