Konzumismus, ekologie i ochrana rodiny.

V Brně zasedala Federace katolických rodinných svazů (FAFCE) 

Po dvaceti letech hostilo Brno ve dnech 14. – 16. května 2024 setkání představitelů rodinných svazů z celé Evropy. Vedle výměny zkušeností členských zemí se soustředilo na integrální ekologii jako jedno z hlavních témat voleb do Evropského parlamentu.

Federace se po tři dny zamýšlela nad tématem ekologie z pohledu rodiny, která je v úvahách Evropského parlamentu velmi často opomíjena. “Narážíme tím na metodologický nedostatek v přístupu ke společenským výzvám z pohledu Evropské unie: rodina sice podle principu subsidiarity patří do výhradní kompetence členských států, ale vztahy v rodině jsou pro demografický vývoj, zabezpečení sociální soudržnosti, fungování trhu práce a v neposlední řadě pro zvládání problémů, jako jsou pandemie a řešení mezinárodních krizí, např. zvládání migrační vlny z Ukrajiny, nezastupitelné,“  vysvětluje ředitelka Národního centra pro rodinu Marie Oujezdská. 

Plenárního zasedání se účastnily na čtyři desítky delegátů z dvaceti zemí a v závěru svého zasedání vydaly usnesení. Přijatá Rezoluce k integrální ekologii připomíná encykliku Laudato Si a deklaraci Dignitas Infinita papeže Františka. Zdůrazňuje, že ochrana rodinného života by přirozeně vedla k ochraně ekologie. Pečovat o životní prostředí začíná u péče o lidskou důstojnost, přičemž je třeba brát v úvahu zejména lidskou ekologii, která zachovává samotný lidský život.

„V praktické rovině rezoluce hovoří o tom, že rodina je nejlepším spojencem v boji proti zhoršování životního prostředí a ztrátou kolektivního smyslu pro odpovědnost. Evropská unie nesmí ztrácet ze zřetele, že do ochrany životního prostředí patří i pozornost věnovaná konzumismu, prohlubujícímu se individualismu, který pracuje s myšlenkou, že vše lze koupit kdykoli a za každou cenu – dokonce i lidský život,” zdůraznila Oujezdská. 

Důležitou součástí zasedání je vždy setkání s církevními představiteli a politiky zabývajícími se rodinnou politikou. ”Účastníci velmi ocenili přítomnost delegáta pro rodinu ČBK, olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka, který poskytl přítomným vhled do situace v české církvi a odpovídal na dotazy zahraničních hostů,” podotkl předseda Rodinného svazu ČR Jan Zajíček. Středeční část setkání byla zakončena pontifikální mší svatou v brněnské katedrále, které předsedal Mons. Nuzík za zpěvu gregoriánského chorálu Svatomichalské gregoriánské scholy pod vedením Josefa Gerbricha. 

Během jednání nechyběly ani informace o připravované konferenci o rodině v červnu příštího roku, která se uskuteční v rámci Jubilea 2025, nebo sdílení zkušeností členského svazu z Litvy o psychických problémech a obavách rodin z nebezpečí ruské agrese vůči Litvě ze strany Ruska. Setkání tak splnilo svůj hlavní účel: přispět k lepšímu porozumění a obohacení těch, kteří jdou za stejným cílem. A tím je, podle včerejších slov Mons. Nuzíka, poukazovat na krásu Božího záměru s rodinou. 

Děkujeme za podporu Teo via nadační fond a Sonnentor.

O FAFCE