Konsolidační balíček – vidíme tak černě, jak sami chceme

Marie Oujezdská

Nutná vládní opatření v podobě Konsolidačního balíčku jsou, jak se zdá, červeným hadrem. Odhady jeho skutečného dopadu jsou ale nejisté. Z pohledu rodin je mnohem výraznějším protirodinným opatřením velké zadlužení státu. Česko tak nenabízí dostatek stabilního prostředí pro zakládání rodin.

Stát je tím, kdo má dbát o stabilní prostředí pro život rodin. Rodiče většinou zvažují, do jaké společnosti děti přivedou a nynější zadlužení k jistotě nepřispívá. Stejně, jako o počtu dětí, uvažují rodiny o možnostech návratu na trh práce.

Zde má ČR další slabinu. Nabízí pouze ¼ evropského průměru zkrácených úvazků, a tak je nasnadě, že matky 3 – 6 letých dětí vykazují nadprůměrnou zaměstnanost a matky 6 – 14 letých dokonce nejvyšší zaměstnanost v Evropě. Je proto dobře, že se zrušení slevy na manžela/manželku u rodin s dětmi do tří let nedotkne.

Obavy ze ztráty školkovného by nemusely být tak výrazné. Hlavní zodpovědnost zřizovat místa ve školkách leží na obcích, které stát může k dalšímu zřizování míst „donutit“. Ale i přes zrušení školkovného, dotují obce místa ve školce nebo škole na jedno dítě částkou 14 000,- měsíčně. Tuto částku Konsolidační balíček neohrožuje.

Celý rozhovor je možné zhlédnout v programu 90´na ČT24 ze dne 21.5. 2023 od času 1:13:40.