Proč se z Asociace center pro rodinu stal Rodinný svaz ČR

Po 17 letech svého působení změnila Asociace svůj název.  Z jakého důvodu? Co se změnilo? Impulzem byla důkladná analýza zaměření organizace, kterou bylo možno udělat díky projektu financovanému z ESF.  Uvědomili jsme si, že naším hlavním cílem je podporovat společenské postavení rodin samotných a to prostřednictvím členských center.

 

Volba nového názvu byla inspirována zahraničními střešními prorodinnými organizacemi, rodinnými svazy, které mají podobnou strukturu jako náš Rodinný svaz ČR: sdružují organizace regionálního zaměření, které zastřešuje ústředí. Rodinné svazy chtějí být hlasem svých členů vůči politikům, zákonodárcům a ministerstvům a současně poskytují členské základně (právnickým i fyzickým osobám) vzdělávání a informační servis. V zahraničí mají velmi dlouhou tradici. Jeden z nejstarších svazů vznikl ve Francii v roce 1905. Dlouholeté zkušenosti potvrzují důležitost jejich existence. Díky tomu, že nesledují jiné politické zájmy než prosperitu rodiny, mohou být vyhledávanými partnery různých politických stran, které si cení jejich kontinuálních snah podložených důkladnou znalostí potřeb.

Úspěch Rodinného svazu ČR bude jistě především záviset na své členské základně – na ochotě přiložit ruku ke společnému dílu.