Manželství jako statisticky nejstabilnější forma soužití

V podpoře rodiny založené na manželství muže a ženy vidíme jádro a základní smysl veškeré práce. Tedy poskytovat podporu rodinám i jednotlivcům prostřednictvím příležitostí, programů, aktivit, vzdělávání a také formou sdílení a vzájemné podpory.

Našim základním cílem je přispět k upevnění stability manželství, k zlepšování vztahů, prevenci nežádoucích partnerských dysfunkcí a k trvalému posilování základních funkcí rodiny. Souběžně s posílením manželství je cílem předcházet sociálně patologickým jevům v další generaci. Tím, že rodina je postavena na kvalitním vzájemném vztahu rodičů, je vytvořen nejoptimálnější předpoklad pro rozvoj osobností dětí.