Jeroným Klimeš: Separační reakce nejen v dětství

Přednáška v rámci střešního projektu Rodinného svazu dotačního titulu Rodina MPSV

Psycholog Jeroným Klimeš přednášel členům Rodinného svazu o problematice krizí v rodinách. Jako aktuální téma přednesl separační úzkost. Podle Klimeše jsou dvě hlavní traumata, která tím výrazněji pozorujeme v náhradní rodinné péči, citová deprivace díky neblahému vlivu biologických rodičů či ústavní výchovou a následná celoživotní psychická labilita.

Edukační setkání proběhlo v Kunraticích u Prahy v prostorách Arcidiecézního centra pro mládež. Podle p. Klimeše problémem státu jsou „práva“ rodičů, která jsou stavěna nad skutečné potřeby dětí. Priorizováno je i nefunkční, biologické rodičovství před psychologickým. (Bohužel ale s citovou labilitou dětí neumějí náhradní rodiče pracovat.) Druhým kritickým obdobím je puberta a adolescence, kdy dochází ke krizi identity. Normální rodič toto období zvládá samospádem, tedy „překodrcá“. Normální dítě řeší identitu jen v otázkách vlastní kariéry, ale nemusí řešit otázky původu. Náhradní rodiče intuitivně nabízejí citovou podporu, která byla třeba v prvním období, ale o kterou děti už nestojí.

Ukázka powerpointů z přednášky Mgr. Jeronýma Klimeše pro Rodinný svaz ČR