Jeroným Klimeš: Partnerské kompetence při řešení krizových situací

Dotační titul MPSV pro střešní organizace

Psycholog Jeroným Klimeš přednášel členům Rodinného svazu o problematice krizí v rodinách. Edukační setkání proběhlo v Kunraticích u Prahy. V první části edukačního setkání proběhla hodinová přednáška psychologa pracujícího s rodinami.

Přednášející se zaměřil na jeden z problémových prvků ve vztazích a tou je separační úzkost.

Podle Klimeše jsou dvě hlavní traumata, která tím výrazněji pozorujeme v náhradní rodinné péči, citová deprivace díky neblahému vlivu biologických rodičů či ústavní výchovou a následná celoživotní psychická labilita. Problémem státu jsou „práva“ rodičů, která jsou stavěna nad skutečné potřeby dětí. Priorizováno je i nefunkční, biologické rodičovství před psychologickým. Bohužel ale s citovou labilitou dětí neumějí náhradní rodiče pracovat. Druhým kritickým obdobím je puberta a adolescence, kdy dochází ke krizi identity. Normální rodič toto období zvládá samospádem, tedy „překodrcá“. Normální dítě řeší identitu jen v otázkách vlastní kariéry, ale nemusí řešit otázky původu. Náhradní rodiče intuitivně nabízejí citovou podporu, která byla třeba v prvním období, ale o kterou děti již nestojí.

V rámci střešního projektu přednášející nabídl vzdělávání zaměstnanců členských center pro práci s rodinami v oblasti prohlubování partnerských kompetencí při řešení krizových situací. Téma bylo vybráno s cílem posílit kvalitu programů nabízených členskými organizacemi Rodinného svazu ČR. Pro žádoucí kvalitu těchto programů je nutno se seznamovat průběžně s aktuálními potřebami párů podle zkušeností psychologů s poradenskou praxí. Setkání proběhlo formou přednášky a následné diskuse v rozsahu 2 hodin.

Mgr. Jeroným Klimeš je specialistou v poradenské praxi. Ve druhé části edukačního setkání měli přítomní možnost konzultovat individuální případy svých klientů. Mezi konzultovanými tématy se objevila problematika dospívajících mladých lidí a dopady této životní fáze na rodinu.