Hlavní co rodina potřebuje je důvěra

bylo závěrečné poselství konference konané  v Bruselu, 6. listopadu 2018 u příležitosti letošního Roku kulturního dědictví s názvem Rodina: ekosystém pro kulturní život v Evropě. Této konference se zúčastnili i zástupci Rodinného svazu ČR, paní Marie Oujezdská a pan Jan zajíček.

Z úst europoslanců zaznělo, že se Evropská unie zatím více věnuje společnému trhu a ekonomické chudobě než chudobě kulturní. K ní patří i nedostatečné ocenění rodiny, jako nositele kulturních, náboženských a mravních hodnot Západu. Nestačí si všímat alarmující porodnosti, ale především prostředí, v němž dochází k přenosu kulturních vzorců pro výchovu nové generace. V tomto smyslu není rodina soukromou záležitostí, ale prostředím, ve kterém se lidé učí vzájemné odpovědnosti, sounáležitosti na základě uznání lidské důstojnosti, zvládání vzájemné různosti. A to jsou kvality, které chybí dnešní evropské společnosti. V tomto smyslu je rodina pokladnicí evropských hodnot.

Rodina samozřejmě nestojí mimo reálný život. Je ovlivňována všemi proměnami současnosti. Například: mateřství a otcovství není nutnou součástí ženy a muže. Zvlášť muž je v první řadě pracovník, o otci se nemluví… Pokud se totiž rodina stará o potřebné členy rodiny a vychovává děti, není její práce zohledněna v ekonomických ukazatelích. Znamená to, že výchova a péče nemá hodnotu?

Na závěr konference pořádané poslanci Evropského parlamentu Annou Záborskou a Luigim Morganem zazněla výzva pro politiky i jejich voliče pro nadcházející volby do EP: „Čelíme různým krizím, ale ta největší, je krize důvěry. Politikové potřebují důvěřovat rodinám a našemu kulturnímu rodinnému dědictví. Politikové ale potřebují jasné zadání, co se má změnit.“

Na konferenci navázalo pravidelné zasedání Federace katolických rodinných svazů, jejímž členem je i Rodinný svaz ČR, sdružující převážně diecézní a děkanátní centra pro rodinu.