Evropské příklady dobré praxe ve vzdělávání Rodinného svazu ČR – projekt Erasmus+Mobilita: Stínování ve vzdělávací organizaci pro ženy Mnichov

Zástupci Rodinného se ve dnech 20. – 22. března 2023 zúčastnili stínování v organizaci Frau und Beruf  (FuB) v Mnichově, která se zaměřuje na vzdělávání žen, zvyšování jejich možností na trhu práce a rekvalifikací a poskytuje zázemí službám Denní matky (Tagesmutter).

FuB v současnosti nabízí projekty Denní matka (Tagesmutter), Práce 4.0, Profesionální koučink, Chci ve své práci víc, Práce vhodná do kanceláře, Více vzdělání – více příležitosti, Power_M, Kvalifikace v denní péči o děti.

FuB je nejdůležitější partner Bavorského ministerstva pro rodinu, práci a sociální věci. Na místě jsme se seznámili s projekty: Rodinný pakt Bavorska (Familienpakt Bayern), Denní matka (Tagesmutterv), Více vzdělávní – více šancí (Mehr Bildung – mehr Chancen) a Power_M.

FuB provozuje už mnoho let u nás zatím poměrně neobvyklou a nelegalizovanou formu nerodičovské individuální péče – Tagesmutter (Denní matka). Jeden celý den jsme měli možnost navštívit několik zařízení péče o děti a Kinderbüro v Garmisch Parten Kirchenu. Bylo přínosem se s ní podrobně seznámit. Poznatky, které jsme zde získali, nyní předáváme českému Ministerstvu práce a soc. věcí.

Podrobněji jsme se seznámili s projektem Power_Mv, který se zaměřuje na návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené. Cílem je doprovázet a podpořit ženy při nástupu do zaměstnání a nalezení vhodné pracovní pozice.

Představen nám byl také projekt Více vzdělávní – více šancí (Mehr Bildung – mehr Chancen), který je zaměřen jak na rodilé Němky, tak na imigrantky. Spolupráce s nimi je možná a vyplácí se. V Německu je v současnosti velký nedostatek odborných pracovních sil. Stát má velký zájem o mobilizace nemalého počtu žen, které jsou mimo trh práce. Na tom pracuje i FuB.

Specifika každé země jsou veliká. Pokud hovoříme v ČR o zaměstnanosti žen, málokdy si představíme, že pracuje v Německu tolik žen na zkrácený úvazek a s tím spojené možnosti času pro rodinu a k vlastnímu zotavení. České ženy jsou mnohem vystresovaněješí.

Naše skupina byla přijata neobvykle srdečným způsobem. Do programu byly zapracovány další body (návštěva ministerstva a starostky obce Spatzenhausen). Všude jsme byli přijati s velkou srdečností a mohli se podrobně dotazovat.

V rámci následných aktivit budeme ve spolupráci s poslankyní Marií Jílkovou organizovat 7. 6. 2023 kulatý stůl, na který bude pozvána jednatelka Frau und Beruf Rosa Hochschwarzer. Bude odpovídat na otázky spojené s novou službou sousedské hlídání, kterou MPSV právě pilotně zkouší.

Děkujeme #erasmus+

Další využití získaných zkušeností z mobility: